UM teert in 2021 in op reserves

17-12-2020

MAASTRICHT. De Universiteit Maastricht verwacht volgend jaar bijna 11 miljoen euro meer uit te geven dan er binnenkomt. Dat staat in de begroting 2021. De UM gaat zich niet in de schulden steken, maar doet een beroep op speciale spaarpotten.

Een half miljard denkt de UM komend jaar uit te gaan geven. Het overgrote deel, zo’n 70 procent, betreft de personeelskosten. Verder gaat er ruim 45 miljoen naar vastgoed: hoofdzakelijk gebruik en afschrijvingen. Nieuwe investeringen zijn de bouw van laboratoria in het Duboisdomein 30 (17,3 miljoen), het biomedisch centrum (10 miljoen), en de renovatie van de UNS 50 (8 miljoen). De cybercrisis heeft ervoor gezorgd dat er komend jaar extra IT-uitgaven komen: een dikke 20 miljoen, 4 procent van de totale kosten van de UM. Er is 5 miljoen begroot voor corona-gerelateerde uitgaven. Denk aan de stewards en audiovisueel materiaal voor docenten, maar ook aan een tijdelijke uitbreiding van het onderwijspersoneel om de werkdruk te verlichten.

De verwachte inkomsten – afkomstig uit de rijksbijdrage, collegegelden en diverse onderzoeksubsidies – komen uit op 496 miljoen. Het verschil tussen de opbrengsten en uitgaven wordt opgevangen door speciaal geoormerkte spaarpotten. Deze reserves zijn de afgelopen jaren opgebouwd om grote investeringen op te vangen. Zo gaat er de komende jaren 2,5 miljoen euro naar het programma ‘Limburg Investeert in haar Kenniseconomie’ (LINK). Daarnaast gaat er bijna 1,3 miljoen naar de strategische plannen van de School of Business and Economics. Dat geld wordt onder meer besteed aan de verbetering van huidige en de ontwikkeling van nieuwe bachelor- en masteropleidingen. Het grootste deel van de bestemmingsreserves (een dikke 6,5 miljoen in 2021) is voor lopende onderzoeksprojecten en voor de verdere uitbouw van het onderzoek en onderwijs bij de Faculty of Health, Medicine & Life sciences (FHML).

De UM-begroting werd afgelopen woensdag tijdens de jongste universiteitsraadvergadering goedgekeurd. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er was een flinke discussie over het meerjarenplan van FHML, vooral de studenten maken zich daar grote zorgen over. Ze zijn bang dat er een miljoen euro dat bedoeld is voor de kwaliteitsafspraken – het geld dat is vrijgekomen door de afschaffing van de basisbeurs om het onderwijs te verbeteren en innoveren – wordt gebruikt om de teruglopende rijksbijdrage in de toekomst te ondervangen. Volgens Nick Bos, vicevoorzitter van het college van bestuur, is dat te zwartwit gedacht. Een tegenvallende rijksbijdrage heeft een effect op de onderwijskwaliteit, zegt hij. De oplossing van Bos: mocht de rijksbijdrage in de toekomst tegenvallen, dan staat de FHML-begroting als geheel ter discussie. Dat kan omdat er pas vanaf 2022 minder geld  komt uit Den Haag. Daarmee ging de U-raad akkoord.