Martin Paul noemt schrappen Erasmusbeurs door VK “een aderlating”

Wat betekent de Brexitdeal voor de UM?

05-01-2021

MAASTRICHT. De Britten stoppen met het uitwisselingsprogramma Erasmus +. “Een merkwaardige stap”, zegt Martin Paul, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht. Een stap die hij, net als zijn collega’s van Britse universiteiten, niet had zien aankomen. Wel is er een coulanceregeling voor studenten die hun uitwisseling naar het land al hadden geregeld voordat er een deal lag. Tot 1 september 2022 mogen zij de zee oversteken.

Eind december sloten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk dan toch eindelijk een Brexitdeal. Samenwerking op het gebied van onderzoek komt niet in gevaar, omdat de Britten willen blijven bijdragen aan het Europese onderzoeksbudget, maar ze stoppen met Erasmus +. Studenten uit andere landen kunnen Britse universiteiten dus niet meer bezoeken op kosten van dat uitwisselingsprogramma.

“Het Verenigd Koninkrijk heeft wel een vervangend programma”, zegt Martin Paul, maar “zij betalen alleen voor hun eigen studenten die weggaan”. Studenten van het vaste land die een semester aan een Britse universiteit willen studeren, krijgen een rekening gepresenteerd. Hoe hoog die zal zijn, is nog onduidelijk, want de Britse regering heeft nog geen besluit genomen over de hoogte van het collegegeld voor buitenlandse studenten.

"Ongebruikelijk"
Uitwisseling met gesloten beurzen is ook een mogelijkheid voor de toekomst, antwoordt Paul, dat doet de UM al met een aantal andere Europese universiteiten, “maar het is minder makkelijk dan in het Erasmussysteem”.
Vanuit de UM vertrekken jaarlijks zo’n 160 tot 180 studenten naar het VK (afgelopen jaar waren het er veel minder vanwege corona). Zestig Britten worden doorgaans in Maastricht verwelkomd. Maar dat is nu ook gehalveerd vanwege corona.
“Exchange is wederzijds, het werkt twee kanten op”, zegt Paul. Dat studenten van het eiland worden ‘weggestuurd’ vanaf 1 september 2022 (dan stopt de coulanceregeling), vindt hij dan ook “ongebruikelijk” en “een aderlating”. Studentenuitwisseling staat er niet hoog op de agenda, concludeert hij. Bovendien merkt hij dat er in het VK meer animo is voor uitwisseling met landen als China en de Britse Gemenebest dan met Europa.

Essex
Universiteitsalliantie YUFE (Young Universities for the Future of Europe), dat wordt voorgezeten door UM-collegevoorzitter Paul, wordt ook betaald vanuit het Erasmus+-programma. De Britse partner, University of Essex, blijft in de alliantie, maar niet meer als formele partner, zegt Paul. Ze werken wel verder mee als associate partner, maar zonder de Europese middelen. “Essex heeft al eerder gezegd door te willen, ze zijn bereid zelf te investeren.”

Samenwerking
Verder heeft Maastricht nauwe banden met een andere Britse universiteit, die van York. Twee jaar geleden gingen beide instellingen een intensieve samenwerking aan, vooral op onderzoeksgebied. Maastricht en York hoopten met deze alliantie bij voorbaat de negatieve gevolgen van de uittreding te verzachten. Omdat de Brexit-onderhandelaars het over deelname aan het Europese onderzoeks-en innovatieprogramma Horizon Europe wel eens zijn geworden, blijft die samenwerking overeind, zegt Paul.

Martin Paul noemt schrappen Erasmusbeurs door VK “een aderlating”
eu