Slechts een handvol studenten op de campus

Lockdown: alleen sommige practica gaan gewoon door, de UB is beperkt open

07-01-2021

MAASTRICHT. Geen onderwijsgroepen, geen colleges, geen drukte op de gangen of in de mensa. Het is stil in de universitaire gebouwen. Medewerkers moeten zoveel mogelijk thuis werken, studenten hebben geen toegang tot de panden. Al zijn er uitzonderingen op die laatste regel.

Zo vinden er onder andere aan de faculteit Health Medicine and Life sciences wel practica plaats. Denk aan vaardigheidstrainingen in het skillslab, anatomiepractica, onderwijspoli’s in het ziekenhuis en de coschappen. Een handvol studenten Knowledge Engineering heeft een practicum in het faculteitsgebouw aan de Paul-Henri Spaaklaan. Een iets grotere groep - onder anderen masterstudenten Biobased Materials - krijgt praktijkonderwijs op Chemelot.

Universiteitsbibliotheek

Verder is de universiteitsbibliotheek dagelijks open voor een beperkt aantal studenten (verdeeld over twee tijdsloten) die thuis geen goede studieplek hebben, eenzaam zijn, of fysieke of mentale problemen hebben. Daarvan wordt in deze eerste week van het nieuwe jaar vrij veel gebruik gemaakt, zo’n vijftig studenten per tijdslot, laat de directeur van de universiteitsbibliotheek, Ingrid Wijk weten.

Toetsen in Mecc

De meeste toetsen zijn online, maar niet allemaal. In het Mecc zijn er deze week nog twee (allebei van de School of Business and Economics), en ook in de komende toetsweek (25-29 januari) staan er daar een paar gepland. Maar al met al zijn er in het Mecc veel minder toetsen dan normaal, weet de centrale toetscoördinator, Anja Ronken.

Periode vier

Het is nog niet duidelijk of in periode vier, die start in februari, het onderwijs online zal blijven of dat de UM teruggaat naar de situatie van voor de laatste lockdown. Komende week staat dit onderwerp op de agenda tijdens de overleggen van het college van bestuur met de decanen en de directeuren.

WD,CF,RJ