Good law, bad law

Medewerkerscolumn

02-02-2021

Als je met een half oog naar de televisie keek, dacht je dat het een oude opname was van de Kachelpiepers en drumband Segura op het Vrijthof. Legerpakkies, veel zwart, buffelhorens, geschminkte gezichten, veel lawaai. Maar goed, bleek het de bestorming van Capitol Hill te zijn door een meute geschifte Amerikanen waarvan je hoopt dat die nooit in je familie opduiken.

Zo'n mooi evenement is een vuurproef voor een rechtssysteem. De vraag is steeds hoe je de boeven tegen zo min mogelijk kosten zo lang mogelijk ergens in een donkere en vochtige kerker duwt. Het viel te vrezen dat de Amerikanen daar niets van zouden bakken en dat blijkt ook zo te zijn. Procederen in Amerika is erg geschikt voor televisieseries en Hollywoodfilms, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Het kost onveranderlijk heel erg veel, duurt onveranderlijk verschrikkelijk lang en de uitkomst is niet voorspelbaarder dan wanneer je evenals rechter Bridoye gewoon een dobbelsteen opgooit om te bepalen wie er wint.

Het Justice Department wringt zich nu in alle bochten om te bedenken wat de bestormers nu eigenlijk fout hebben gedaan. Daar blijkt niet zo gek veel uit te komen. ”Knowingly entering restricted grounds without lawful authority" klinkt op het eerste gezicht prachtig, maar het is niet meer dan het Amerikaanse equivalent van ons bordje "Verboden toegang - Art. 461 Wetboek van Strafrecht". Dat brengt bepaald de ernst van de feiten niet tot uitdrukking. In Nederland zou daar maximaal € 435 boete voor kunnen worden opgelegd!

Wat blijkt nu? Die sukkels van een yankees hebben er nooit aan gedacht dat het belemmeren van het functioneren van de hoogste wetgever een bijzonder ernstig feit is, ook al verhinder je maar één lid van het parlement om zijn stem uit te brengen door eventjes de deur van het herentoilet met kracht gesloten te houden. We mogen er trots op zijn dat onze wetgever van 1886 (sic!) dat wel prima in de smiezen had. Luister eens naar de schone taal van art. 121 Wetboek van Strafrecht, waarin strafbaar wordt gesteld "hij die door geweld of bedreiging met geweld een vergadering van een kamer van de Staten-Generaal uiteenjaagt of een lid daarvan opzettelijk verhindert een vergadering bij te wonen". Met zo’n bepaling waren ze daar in Amerika snel klaar geweest met de tenlastelegging. En weet je wat de maximale straf is? Levenslang!!!

Er zijn landen met goed recht en landen met slecht recht. De Verenigde Staten hebben slecht recht. Quod erat demonstrandum.

Fokke Fernhout, universitair hoofddocent aan de rechtenfaculteit

Good law, bad law
1_Fokke Fernhout
Auteur: Redactie
Categoriëen: nieuws_boven
Tags: fokke

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.