Hoogleraren en studenten sturen open brief naar CvB over duurzaamheid

04-02-2021

MAASTRICHT. De Universiteit Maastricht moet een concrete strategie ontwikkelen, wil ze een duurzame universiteit zijn in 2030. Dat staat in een open brief aan het college van bestuur, geschreven door studenten van de Klimaat Actie Netwerk Party (KAN), docent John Harbord en hoogleraren Roberta Haar en Pim Martens. Ze nodigen de rest van de UM-gemeenschap uit de brief ook te ondertekenen. Op 27 maart wordt de brief tijdens Earth Hour aan het CvB gepresenteerd.

De UM wil, volgens het eigen strategisch plan, tegen 2030 duurzaamheid integreren “in het DNA van de hele organisatie”. Het ontbreekt de universiteit echter aan concrete plannen om dat doel te bereiken, menen de briefschrijvers. “Het blijft bij kleine initiatieven, zoals Green Impact (een wedstrijd waarbij deelnemers een voorstel voor een duurzaamheidsproject konden indienen, red.) en een minor over duurzaamheid.”

De UM 2030 Sustainability Taskforce heeft te weinig slagkracht, zegt Ezekiel Stevens, studentlid van de universiteitsraad voor de KAN Party. “De leden van de Taskforce doen dit werk naast hun gewone taken, of dat nu onderwijs, onderzoek of beleid is. Ze hebben te weinig tijd om grote initiatieven te coördineren. Ook lukt het ze niet goed om contact te leggen met de faculteiten. Hierdoor kunnen ze niet meepraten over beslissingen die op dat niveau worden genomen. Tot slot is er vrij veel geld gegaan naar het inhuren van externe experts. Dat is jammer, er is veel kennis binnen de universiteit.”

Daarom willen de briefschrijvers dat er een duidelijke strategie komt, met plannen die gebaseerd zijn op onderzoeksresultaten. Een nieuw duurzaamheidsorgaan – samengesteld uit interne experts, zowel medewerkers als studenten, die in tegenstelling tot de Taskforce voldoende uren krijgen – moet die plannen coördineren. Aan het hoofd staat een Director of Sustainability. De universiteit zou het geheel moeten faciliteren.

Ook willen de ondertekenaars dat duurzaamheidsbeleid voortaan prioriteit krijgt. “Dat is nu vaak niet het geval”, zegt Stevens. “Het thema is bijvoorbeeld niet opgenomen in de begroting. En de teams die hebben meegedaan aan Green Impact wachten zes maanden later nog steeds op resultaten.”

Om dit soort zaken te voorkomen, zal de Director of Sustainability regelmatig overleggen met de top van de universiteit. Daarnaast stellen de briefschrijvers voor om de universiteitsraad instemmingsrecht te geven over duurzaamheidsbeleid. Zo kunnen ook zij een vinger aan de pols houden.

De volledige brief is te lezen en te ondertekenen op www.kanmaastricht.nl/um-climate-letter

Hoogleraren en studenten sturen open brief naar CvB over duurzaamheid
pexels-akil-mazumder-1072824