Opinie: de UM moet een Paul Crutzen Instituut oprichten

01-03-2021

In zijn woonplaats Mainz overleed op donderdag 28 januari 2021 de meteoroloog en Nobelprijswinnaar Paul Crutzen. Na Peter Debije is Crutzen de tweede Nobelprijswinnaar die Zuid-Limburg heeft voortgebracht. Spijtig, vindt prof. Pim Martens, dat de UM en Observant geen enkele aandacht aan zijn overlijden besteedde.

Paul Crutzen ontving in 2013 van de Universiteit Maastricht een eredoctoraat. Ik had de eer als erepromotor op te treden. Ik leerde Crutzen kennen tijdens de lezingen die wij beiden gaven aan promovendi aan de Polytech Grenoble. Crutzen was een ontzettende aardige, rustige en bescheiden man. Bepaald niet iemand die zijn Nobelprijsstatus van de daken schreeuwde. Daarna hielden we als wetenschappelijke vrienden contact. 

Crutzen is voor mij een inspiratiebron geweest. Niet alleen als persoon – in een academische wereld waar veel aandacht naar de ‘grootste schreeuwers’ uitgaat was hij een verademing – maar ook inhoudelijk. Hij is iemand die grenzen overschrijdt, die zich niet alleen met scheikunde bezighoudt maar zich ook bemoeit met sociale vraagstukken, zoals mensenrechten. Hij vertelde me, terwijl we in de pauze van onze lezingen samen lunchten, dat interdisciplinair onderzoek een dikke huid vergt, maar dat de intellectuele beloning en maatschappelijke relevantie het waard is. 

In verschillende media kwam het overlijden van Crutzen uitvoerig aan bod. In de Limburgse media was dat bij mijn weten nauwelijks het geval. Terwijl de laureaat, naast Peter Debije, toch de tweede Nobelprijswinnaar is die Zuid-Limburg heeft voortgebracht. Er verscheen een korte mededeling in Dagblad De Limburger daags na zijn overlijden. Dat was alles.

De Universiteit Maastricht en haar lijfblad Observant schonken er helemaal geen aandacht aan. Een in memoriam in Observant zou, mede gezien de Zuid-Limburgse afkomst van de Maastrichtse eredoctor, niet hebben misstaan. Sterker nog, ik zou willen pleiten voor het oprichten van een Paul Crutzen Instituut, met aandacht voor interdisciplinair onderzoek naar het antropoceen (ook een begrip door Crutzen gelanceerd), mondiale milieuproblemen als klimaatverandering en biodiversiteit verlies. 

Het is niet alleen hoognodig dat er aan de Universiteit Maastricht hier meer aandacht voor komt, maar het zou ook een passend eerbetoon zijn voor deze innemende, grote denker.

Pim Martens

Opinie: de UM moet een Paul Crutzen Instituut oprichten
Auteur: Redactie

Universiteit Maastricht

Categoriëen: nieuws_boven, Opinie
Tags: eredoctoraat,opinie,martens,crutzen

Reacties

Jos Eussen

Waarde Pim,

Een mooi, oprecht pleidooi waar hart en geest prachtig in balans zijn, passend bij Crutzen en uitdrukking gevend aan de waarden waar Maastricht University inderdaad met meer verve voor moet staan. Als dat in de vorm van een interdisciplinair instituut onder zijn naam mag zijn, voortreffelijk. Daar werken aan de discipline-overstijgende vraagstukken waarmee we ons geconfronteerd zien zal het beste in wetenschappers naar boven brengen en voor studenten een onweerstaanbaar perspectief bieden.

Jos Eussen

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.