In Memoriam Emile Goblet

09-03-2021

We zijn allen diepbedroefd door het overlijden van Emile Goblet op 24 februari 2021 op 24-jarige leeftijd. Na een Bachelor in Internationale Studies in Leiden, ging Emile in 2019 Globalisation and Development Studies studeren (GDS) aan de Faculty of Arts and Social Sciences van de Universiteit Maastricht.

De docenten en studenten van GDS zijn geschokt en intens verdrietig door zijn plotselinge overlijden. We hebben Emile leren kennen als een scherpe denker, altijd bereid om ideeën te bediscussiëren en discussies aan te moedigen. Sommigen hebben hem leren kennen als een gepassioneerde kok. Velen van ons hebben met hem kunnen lachen. 

De passie en toewijding die we in de les zagen waren maar een klein deel van wat hij wilde bereiken en doen in zijn leven. We leerden hem kennen als een erg betrokken student die duidelijk zijn passie en zijn zorg wilde delen met de wereld. Hij was gepassioneerd over ontwikkelingsproblematiek, in het bijzonder grassroots community engagement. Dit was niet alleen te zien in zijn studiekeuze, maar ook in de stage die hij liep in Udaipur, India. Hij was een heel betrokken wereldburger: hij werkte, studeerde, en leefde op veel verschillende plekken, en sprak maar liefst zes talen. 

Voordat hij ging studeren, heeft Emile in een Shakespeareaanse theatergroep gewerkt. Daarom eindigen we dit in memoriam met een quote van Shakespeare:

For you, in my respect, are all the world.
Then how can it be said I am alone
When all the world is here to look on me?

De uitvaart was afgelopen zaterdag in besloten kring. Via de memori website kunt u uw condoleances kenbaar maken.

In Memoriam Emile Goblet
emile1