April

07-04-2021

Het sneeuwt nog, ook al is ’t april.
Weer keert het voorjaar maar belaagt
’t hart, dat ’n winter-afterpil,
gekweld, ternauwernood verdraagt.

En in de Kamer, waar gelaten
het parlementswerk wordt verricht,
weet het volk zich godverlaten ‒
wat politiek heeft aangericht.

De jaren gaan zoals ze gingen
er is allengs geen onderscheid
meer tussen echte herinneringen
en wat belandt onder ’t tapijt.

Verloren zijn de prille wegen
om te ontkomen aan beleid.
Altijd die kletspraat, 't zit altijd tegen,
altijd dit droeve land, altijd.

Fokke Fernhout, universitair hoofddocent aan de rechtenfaculteit

April
Vrouwe Justitia