Maastrichtse rector onderzoekt Nederlandse steun aan Syrische terroristen

16-04-2021

MAASTRICHT/NEDERLAND. Heeft de Nederlandse overheid tussen 2015 en 2018 goederen geleverd aan terroristische groeperingen in Syrië? En hoe is het besluit voor steun aan de Syrische oppositie tot stand gekomen? Over deze vragen gaat een commissie, ingesteld door de minister van Buitenlandse Zaken, zich van april van dit jaar tot oktober 2022 buigen. Rector Rianne Letschert is een van de vier leden.

Drie jaar lang ondersteunde de Nederlandse regering de gematigde gewapende oppositie in Syrië, tenminste dat was de bedoeling van het Non Lethal Assistance (niet dodelijke goederen als pick-uptrucks, uniformen, satelliettelefoons, camera’s, laptops) programma. Zo hoopte men te voorkomen dat gematigde krachten in de verdrukking zouden raken tussen extremistische groeperingen en het regime van Assad, én hen juist te helpen om voet aan de grond te krijgen in een ‘nieuw’ Syrië.

Nieuwsuur en Trouw

Het NLA-programma kwam in opspraak toen Nieuwsuur en Trouw in september 2018 ontdekten dat er ook steun werd verleend aan de strijdgroep Jabhat al-Shamiya; een groep die door het Openbaar Ministerie als terroristisch is bestempeld. Videobeelden toonden het type door Nederland geleverde trucks met daar bovenop machinegeweren. Bovendien zou het toezicht op de hulp gebrekkig zijn en werd de Tweede Kamer nauwelijks geïnformeerd.

Motie Omtzigt

In de Tweede Kamer werd daarop tot twee keer toe een motie ingediend: een van Pieter Omtzigt (CDA) eind 2018, die slechts gedeeltelijk werd uitgevoerd, en - voortbouwend op die van Omtzigt - een van Martijn van Helvert (CDA) eind 2020. De laatste vroeg om de instelling van een commissie die onafhankelijk onderzoek zou verrichten naar het NLA-programma en volledige medewerking diende te krijgen van de regering. Die motie werd afgelopen januari door de Kamer aangenomen. De ‘volledige medewerking ‘ betekent expliciet dat er geen informatie achter mag worden gehouden, ook niet als die als ‘geheim’ was aangemerkt.

Rector Rianne Letschert

Voorzitter van de 'commissie van onderzoek NLA-programma in Syrië' is Patrick Cammaert, generaal-majoor der mariniers b.d.; iemand met veel ervaring in conflicten, ook in VN-verband. Hij stelde een commissie samen die bestaat uit journalist, schrijver en oud-student aan de UM, Marcia Luijten, prof. Uğur Ümit Üngör, hoogleraar Holocaust en genocidestudies aan de Universiteit van Amsterdam, en rector Rianne Letschert die veel onderzoek heeft gedaan naar slachtoffers (victimologie) in onder andere Afrika.

De commissie heeft als taak het politieke besluitvormingsproces onder de loep te nemen, alsmede de juridische risico’s die aan het project kleefden, de mate waarin de voorwaarden zijn nagekomen die aan de steun gekoppeld waren, en hoe het zat met de informatievoorziening aan de Tweede Kamer. Los daarvan is hen gevraagd om lessen te trekken voor de toekomst.

Victimologie

Waarom zei Letschert ja op het verzoek van Cammaert? “Het brengt me voor een deel terug naar mijn vakgebied: een combinatie van internationaal publiekrecht en victimologie. Daarnaast is het maatschappelijk relevant dat grondig wordt nagegaan op basis van welke overwegingen en informatie besluiten zijn genomen in een heel gevoelige context.”

Het onderzoek vindt plaats tussen 1 april en 1 oktober en zal gemiddeld een dag per week in beslag nemen. Lukt dat naast het rectorschap? “Het zal qua tijdsbesteding gaan om pieken en dalen. Het is vooral veel leeswerk en laat ik dat nu net interessant vinden om zo ook relevante ontwikkelingen op mijn vakgebied bij te houden. Weekendlectuur dus vooral!”

Maastrichtse rector onderzoekt Nederlandse steun aan Syrische terroristen
Rector Rianne Letschert tijdens diesviering 1
Auteur: Riki Janssen

Loraine Bodewes

Tags: rector,commissie,nla,syrië

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.