Coronacrisis: UM krijgt miljoenen extra voor studentenwelzijn, onderwijs en tijdelijke onderzoekers

Coronacrisis: UM krijgt miljoenen extra voor studentenwelzijn, onderwijs en tijdelijke onderzoekers

“We moeten eerlijk zijn, het zal niet alles oplossen”

20-05-2021 · Nieuws

MAASTRICHT. De coronamaatregelen hebben het onderwijs geld gekost, ook de universiteiten en hun studenten. Het kabinet wil dat compenseren. De Universiteit Maastricht krijgt de komende twee jaar in totaal zo’n 19,5 miljoen extra uit het Nationaal Programma Onderwijs. Faculteiten moeten vóór de zomer de eerste plannen voor de besteding van het geld rond hebben.

Afgelopen februari presenteerden de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob het Nationaal Programma Onderwijs (NPO): een steunpakket van 8,5 miljard voor het hele Nederlandse onderwijs, van basisschool tot universiteit. Ze hopen zo de noden die ontstaan zijn door de coronacrisis grotendeels op te vangen. De UM ontvangt hiervan naar verwachting zo’n 19,5 miljoen: 13,5 miljoen om de onderzoeksvertraging weg te werken en bijna 6 miljoen voor onderwijs en studentenbegeleiding. Het definitieve besluit valt eind mei, bij de ondertekening van de bestuursakkoorden.

Noden zijn er genoeg. Zo moesten studenten het leeuwendeel van hun onderwijsgroepen en colleges dit studiejaar vanachter de laptop volgen. Een deel van hen liep studievertraging op en daarom krijgen alle studenten in september een korting van 50 procent op het wettelijk collegegeld: € 1.084. Wie studeert tegen het veel hogere instellingscollegegeld, krijgt eenzelfde bedrag (€ 1.084) in mindering gebracht. 

Omdat lagere collegegelden direct gevolgen hebben voor de portemonnee van de universiteiten en hogescholen, worden de instellingen gecompenseerd. De UM krijgt hiervoor de komende twee jaar (naast de bovengenoemde 19,5 miljoen) 21 miljoen. “Naar verwachting honderd procent compensatie”, vertelde de directeur Finance, Ruud Bollen, vorige week aan de commissie Onderwijs en Onderzoek van de universiteitsraad. Het geld wordt - naar rato - regelrecht doorgesluisd naar de faculteiten.

Tijdelijke contracten

Ook wetenschappers, met name degenen met een tijdelijk contract zoals promovendi en postdocs, kwamen door corona in de knel. Veldwerk kon niet doorgaan, laboratoria lagen grotendeels stil, met als gevolg dat hun onderzoek vertraging opliep. Zij krijgen een verlenging van hun aanstelling. Hiervoor ontvangt de UM voor twee jaar bijna 13,5 miljoen euro. Het grootste deel gaat naar het conglomeraat van de faculteit Health Medicine and Life sciences en het ziekenhuis, samen het MUMC+. “Dat is zo bepaald door het ministerie. De rest van het bedrag gaat naar de andere faculteiten, gebaseerd op het aantal tijdelijke contracten”, vertelde Bollen. Hij wees erop dat het geld niet vrijelijk besteed kan worden, het is uitsluitend bedoeld voor tijdelijk personeel.  

Daarnaast is er nog in totaal ruim 1, 4 miljoen beschikbaar om in 2021 en 2022 extra onderwijsstaf aan te trekken. Dit wordt naar rato van de studentenaantallen verdeeld over de faculteiten.

Studentenwelzijn

Ter ondersteuning van de studenten is er in totaal 3,4 miljoen (voor 2021 en 2022) beschikbaar voor extra begeleiding. De plannen - op facultair en centraal niveau - daarvoor zijn bijna klaar, liet Mieke Jansen, teamleider van onder andere de studentenpsychologen, aan de raadsleden weten. Ook is er nog bijna een miljoen gereserveerd ter compensatie van de gemiste coschappen van geneeskundestudenten.

Financiële nood

Kunnen we een deel van het geld ook inzetten voor studenten in financiële nood, vroegen commissievoorzitter Jenny Schell en studentraadslid Thomas Vaessen zich af. Bijvoorbeeld omdat ze hun bijbaantje kwijt zijn? Dat kan niet, de regels hoe het geld te besteden zijn heel strikt, zei Bollen. “We zouden het graag op meerdere terreinen inzetten, maar dat mag niet”, vulde rector Rianne Letschert aan. “We zijn wel aan het bekijken of we niets iets kunnen doen, speciaal voor non-EU-studenten. Maar we zijn beperkt in de mogelijkheden. Veel mag niet. Het gaat om publiek geld.”

En zal de docent op de werkvloer van dit alles iets merken, vroeg Schell aan de rector. Letschert: “Ja, dat moet, faculteiten maken nu plannen hoe ze de middelen willen gebruiken. Maar we moeten ook eerlijk zijn, het zal niet alles oplossen.”

Grote groei aantal studenten

Los van de NPO-gelden ontvangt de UM dit jaar ook nog 11 miljoen extra van het ministerie om de grote groei aan studenten in september 2020 op te vangen. Dit gaat om een structureel bedrag, de referentieraming, dat jaarlijks wordt overgemaakt.

Auteur: Riki Janssen

Foto: Loraine Bodewes

Tags: nationaal programma onderwijs,extra geld,coronacrisis,studentenwelzijn

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.