Ook met lagere cijfers in honoursprogramma Fasos

Ook met lagere cijfers in honoursprogramma Fasos

Studenten willen mildere selectie

31-05-2021

MAASTRICHT. De selectieprocedure voor het honoursprogramma moet op de schop, vindt de studentengeleding in de raad van de faculteit Arts and Social Sciences (Fasos). Er wordt nu alleen gekeken naar cijfers, niet naar motivatie of ‘softskills’ zoals samenwerken. Het faculteitsbestuur staat welwillend tegenover een andere aanpak, maar ziet obstakels: “Ik weet niet of we daar personeel voor hebben.”

“De toelatingseisen zijn niet inclusief en eerlijk”, zegt studentraadslid Charlotte Lenhard. Uitgangspunt nu is het gemiddelde cijfer van het eerste jaar. De top vijf procent krijgt een uitnodiging voor het honoursprogramma en alleen dat groepje schrijft een korte motivatie voor een specifiek project. “Maar velen moeten vaak wennen aan het onderwijssysteem. En ook goede studenten scoren vanwege persoonlijke problemen soms slecht bij een vak en trekken daardoor hun gemiddelde omlaag.” Die vallen nu buiten de boot, zegt Lenhard.

De cijfers helemaal buiten beschouwing laten is niet nodig, vindt ze. “Studenten die een zes gemiddeld staan, kunnen misschien beter niet nog extra vakken gaan volgen.” Een minimum gemiddelde vaststellen kan dus best, maar “wanneer je niet kijkt naar de motivatie van studenten, mis je studenten die toch goed zouden kunnen gedijen”, aldus Lenhard. Daarnaast dienen ‘softskills’ als presenteren en samenwerken meegewogen te worden, vindt de studentengeleding. Er moet daarom een open sollicitatieprocedure komen. “Bij de faculteit Health, Medicine & Life sciences is er al zo’n systeem.”

Hoe kunnen studenten meedoen en wat zijn precies de voorwaarden? Lenhard: “Ik wist bijvoorbeeld niet dat je met een herkansing niet in aanmerking komt voor het honoursprogramma.” Wat betreft het gebrek aan informatie, daar heeft het personeel ook last van. “Ik hoor van verschillende collega’s dat ze willen meewerken, maar ze weten niet bij wie ze hiervoor moeten zijn”, zegt Ferenc Laczó, raadslid namens het wetenschappelijk personeel.

Een bijkomend voordeel van zo’n andere selectieprocedure is dat er veel minder mensen zullen stoppen met het honoursprogramma, denkt Lenhard. “Bij Premium [een extracurriculair programma waarvoor masterstudenten moeten solliciteren, red.] zijn er nauwelijks uitvallers.”

Een goed idee, vindt het faculteitsbestuur. “Het gemiddelde cijfer zegt inderdaad weinig over een persoon”, zegt vicedecaan onderwijs Giselle Bosse. Wel zijn er praktische vragen over de uitvoering. “Wie gaat de motivatiebrieven beoordelen? Ik weet niet of we daar capaciteit voor hebben. Maar we kunnen wel eens bij elkaar komen om wat criteria te verzinnen.” Dat dat komend academisch jaar al geregeld is, is onwaarschijnlijk, zegt Bosse. Waarschijnlijk wordt het 2022/’23.