Aanvraag nieuwe bachelor Brain Science deze zomer de deur uit

Aanvraag nieuwe bachelor Brain Science deze zomer de deur uit

Drie faculteiten werken samen aan interdisciplinaire bachelor

02-06-2021

Breed opgeleide alumni, die ervoor kunnen zorgen dat technologische en medische doorbraken geïnspireerd door hersenonderzoek sneller gerealiseerd kunnen worden. Dat hoopt de nieuwe bachelor Brain Science te bereiken. Het is een samenwerking tussen de faculteiten psychologie en neurowetenschappen (FPN), Health, Medicine and Life sciences (FHML) en Science en Engineering (FSE). Als alles volgens plan verloopt, gaat deze zomer de doelmatigheidsaanvraag op de bus.

De verschillende besturen en raden moeten daarvoor het document eerst nog goedkeuren. Wanneer de aanvraag eenmaal bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs is beland, kijkt deze onder andere of er behoefte is aan een opleiding als deze en of er niet te veel overeenkomsten zijn met een al bestaande opleiding. Gaat het licht op groen, dan hoopt men in september 2023 de eerste studenten te ontvangen. Het is de derde interfacultaire bachelor aan de UM, na Global Studies en Business Engineering.

De toekomstige studenten zullen vakken krijgen op het gebied van psychologie, biologie en datawetenschappen. Ook leren ze beelden die met fMRI van de hersenen zijn gemaakt te interpreteren, gaan ze het lab in voor moleculair onderzoek en kunnen ze werken met computermodellen die voortkomen uit data-analyses.

De nadruk ligt op de ontwikkeling van het transdisciplinaire denken: het projectteam wil dat studenten naar het hele spectrum van breinonderzoek leren kijken, zonder gehinderd te worden door disciplinaire grenzen en zo verbanden leren leggen. De opleiding zal volledig in het Engels zijn.