FHML-bestuur biedt raad alternatieven voor bezuinigingen

FHML-bestuur biedt raad alternatieven voor bezuinigingen

Raad wil niet dat geld uit kwaliteitsafspraken-potje komt

10-06-2021

MAASTRICHT. Hoe kan de faculteit Health, Medicine and Life sciences 1,1 miljoen bezuinigen op onderwijs, zonder geld uit het potje van de kwaliteitsafspraken te halen? Dat was de opdracht die de faculteitsraad het bestuur vorig jaar oktober tijdens het bespreken van de begroting meegaf. Afgelopen dinsdag presenteerde het bestuur de alternatieven aan de raad.

De faculteit ontvangt geld voor onderwijs uit twee potjes: een algemeen (Luik 1) en een voor de kwaliteitsafspraken (Luik 2). Als gevolg van de adviezen van de commissie-Van Rijn krijgt FHML vanaf 2022 structureel 1,1 miljoen minder geld in Luik 1. Ondertussen houdt men in Luik 2 juist geld over. “We zijn zelfs al gewaarschuwd door het college van bestuur dat we dat geld moeten gaan uitgeven”, zei Mirjam oude Egbrink, portefeuillehouder onderwijs en wetenschappelijk directeur van het onderwijsinstituut, tijdens de vergadering. “Anders gaat het terug naar het ministerie.”

Oplossing

De oplossing leek het bestuur daarom simpel: betaal het mentoraat voortaan uit de gelden van de kwaliteitsafspraken. Dat geld is bedoeld voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs; een mentor voor alle studenten past binnen die afspraken. De studenten in de raad reageerden echter kritisch. Zij vonden het kwalijk dat er niet over alternatieven was nagedacht.

Die zijn er nu, maar makkelijk is het niet. Het bestuur wil niet aan de kwaliteit van onderwijs tornen en ook de werkdruk van het personeel niet verhogen. Met de maatregelen die dan overblijven, weet het bestuur 660 duizend euro bij elkaar te schrapen. Dat is niet genoeg om de volledige bezuiniging op te vangen, zelfs niet nu het bedrag vanwege budgettechnische redenen is verlaagd naar 790 duizend euro.

Onprettige situatie

Daarbij brengt het het onderwijsinstituut in een “onprettige situatie”, zei Oude Egbrink tijdens de raad. Door de maatregelen wordt er ingeteerd op hun reserves. “Normaal besteden we dat geld onder andere aan innovatieve ideeën, dat kan nu niet meer.” Ook het plan om studenten die voor een niet-verplichte stage, coschap of onderwijs naar het buitenland gaan geen financiële vergoeding meer te geven, leverde dinsdag bezwaren op. “Het zou jammer zijn als alleen studenten met een dikke beurs de kans krijgen internationale ervaring op te doen”, zei studentlid Matthijs Bosveld.

Oude Egbrink pleitte er daarom voor om het idee om het mentoraat uit de kwaliteitsafspraken te betalen toch nog eens te bespreken. Dat zal gebeuren in volgende faculteitsraad in juli. Het bestuur heeft dan ook beter zicht op hoeveel nieuwe plannen voor de kwaliteitsafspraken gaan kosten, en of er nog genoeg budget overblijft voor die plannen, mocht het mentoraat toch uit Luik 2 betaald worden.