Kritiek in U-raadscommissie op bsa-norm SBE

 Kritiek in U-raadscommissie op bsa-norm SBE

“De lat ligt veel te hoog.”

14-06-2021

MAASTRICHT. Een eerstejaars Business Analytics moet, als het aan SBE ligt, vanaf komend studiejaar 47 van de 60 studiepunten halen. Lukt dat niet, dan krijgt de student een negatief bindend studieadvies en moet die vertrekken. Die norm, die bij de overige SBE-bachelors al langer bestaat, is veel te hoog, klonk het in de commissie onderzoek en onderwijs van de universiteitsraad.

Wie kiest voor een bachelor aan de School of Business and Economics krijgt in het eerste jaar te maken met een bindend studieadvies. De norm: 47 studiepunten. SBE wil een dergelijke norm per 1 september nu ook voor Business Analytics invoeren, een bachelor die overigens vorig jaar al van start ging. Zo’n plan moet langs de geëigende organen: faculteitsraad en opleidingscommissie van de SBE gingen al eerder akkoord, maar de besluitvorming door de universiteitsraad werd onder andere vanwege de cyberattack en corona uitgesteld.

Afgelopen woensdag klonk er kritiek vanuit de studentengeleding in de U-raad. “De lat ligt veel te hoog”, betoogde studentraadslid Thomas Vaessen.  “Ik ben sowieso tegen het bsa, maar met een lager aantal punten, tussen de 34 en 40, is de uiteindelijke slaagkans ook vrij groot: zo’n 69 procent.”

Opleidingsdirecteur bachelors van SBE, Mark Vluggen, vroeg zich af of de lat wel zo hoog ligt. Studenten moeten zes van de acht blokken halen in een jaar. “Voorheen hadden we een lager bsa en toen liepen studenten grote studievertraging op. Wij willen studenten beschermen, zorgen dat ze een studie kiezen die bij hen past.” Om eraan toe te voegen: “Het afgelopen jaar, studiejaar 2019-2020, hadden we vanwege corona geen bsa. We zien nu dat tientallen studenten na een kleine twee jaar nog geen 47 punten hebben.” En dat is dus precies wat de faculteit wil voorkomen, bedoelde hij. Het kan meevallen, denkt Vluggen: “Het is een tussenstand, er komen nog wat examens aan.” Ook voor het lopend jaar - 2020-2021 - is de bsa vanwege corona tijdelijk opgeschort.

Het punt komt terug op de agenda van de plenaire U-raadsvergadering op woensdag 23 juni. Die raad heeft net als eerder de faculteitsraad en de opleidingscommissie adviesrecht. Het college van bestuur moet uiteindelijk de knoop doorhakken.