Landelijke promovendi-enquête in de maak

Landelijke promovendi-enquête in de maak

Pilot met acht universiteiten, inclusief de UM

15-06-2021

Een soort Nationale Studenten Enquête (NSE), maar dan voor promovendi. Daar experimenteren nu acht universiteiten mee, inclusief de UM. Hoe tevreden zijn de jonge onderzoekers over hun begeleiding, scholing en onderzoeksbudget?

De meeste universiteiten peilen regelmatig hoe tevreden hun PhD’s zijn over het promotietraject. Dat doet de ene instelling aan de hand van een vragenformulier, de ander via exitgesprekken. En soms alleen met degenen die als ‘werknemer’ te boek staan, en niet met de buitenpromovendi. 

Goed dat instellingen de vinger aan de pols houden, maar doordat elk dat op haar eigen manier doet, valt er landelijk weinig te vergelijken. Ook de best practises blijven zo onder de radar. Vandaar dat nu een pilot op poten is gezet door de Rijksuniversiteit Groningen, waarin acht universiteiten dezelfde 36 vragen voorleggen aan hun promovendi. 

Ook Maastricht doet mee; UM-promovendi hebben begin juni de enquête ontvangen. Over welzijn, begeleiding, arbeidsvoorwaarden, onderwijsverplichtingen, maar ook over onderzoek doen in tijden van corona. 

Twee rapporten

De resultaten worden niet volledig openbaar gemaakt. “Ik hoop dat dat in de toekomst wel gebeurt”, zegt initiatiefnemer en projectleider Esther Bouma, die werkt bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). “Nu zijn sommige instellingen nog terughoudend omdat ze mogelijk slecht uit de bus komen.”

Daarom is besloten om twee rapporten te maken. Het ene is openbaar en beschrijft de landelijke stand van zaken. “Daarin gooien we alle geanonimiseerde data van de instellingen op een hoop en splitsen die uit naar onderzoeksgebied, leeftijd en type promovendus. Draait het om een werknemer, beursstudent, extern gefinancierd of buitenpromovendus? Het andere rapport, besloten, zoomt in op de situatie per instelling en vergelijkt die met de andere.”

Marketingdoeleinden

In januari 2022 zullen de acht universiteiten de koppen bijeensteken om de resultaten te bespreken. “En dan kun je gesprekken krijgen over de opvallende tevredenheid van promovendi van instelling A over bijvoorbeeld de supervisie. Hoe kan dat? Hoe pakt instelling A dat aan? Het is overigens niet de bedoeling dat instelling A die uitkomst gebruikt voor marketingdoeleinden.”

Als de proef slaagt, zal de promovendi-enquête - gesteund door de VSNU en het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) - elke twee jaar worden verspreid. “Hopelijk in 2023 voor het eerst met alle veertien universiteiten”, zegt Bouma. “Niet alle instellingen hebben definitief toegezegd, maar ze zien allemaal het belang in van een landelijke vergelijking en koesteren de intentie om mee te doen.”

In het voorjaar van 2022 verschijnen de eerste landelijke bevindingen, waarschijnlijk op de website van de VSNU.