U-raad stemt toch in met bsa-norm SBE

U-raad stemt toch in met bsa-norm SBE

Komend jaar fundamentele discussie over wenselijkheid bindend studieadvies

24-06-2021

MAASTRICHT. De universiteitsraad gaf afgelopen woensdag 23 juni een positief advies over de norm voor het bindend studieadvies – 47 studiepunten – van de bachelor Business Analytics. Twee weken geleden vond een commissie van diezelfde raad nog dat de lat veel te hoog lag.

Een eerstejaars Business Analytics moet vanaf komend studiejaar 47 van de 60 studiepunten halen. Hetzelfde aantal als de eerstejaars van de andere bacheloropleidingen van de School of Business and Economics. Lukt dat niet, dan krijgt de student een negatief bindend studieadvies en moet die vertrekken.

Bijzonder kritisch

Twee weken geleden stond dit punt op de agenda van de commissie onderzoek en onderwijs van de U-raad. De studentengeleding toonde zich bijzonder kritisch. Studentraadslid Thomas Vaessen zei toen: “Ik ben sowieso tegen het bsa, maar met een lager aantal punten, tussen de 34 en 40, is de uiteindelijke slaagkans ook vrij groot: zo’n 69 procent.”

Wenselijkheid bsa

Afgelopen woensdag, tijdens de plenaire raadsvergadering, liet rector Rianne Letschert weten dat ze de fundamentele discussie over de wenselijkheid van een bindend studieadvies - die komt wat haar betreft in het nieuwe academisch jaar op de agenda - wil scheiden van het debat over de hoogte van de norm voor Business Analytics. Daarmee ging de raad akkoord. Vaessen: “Ik had de meeste kritiek in de commissie, ik vind het een goed plan om de twee zaken te scheiden. Ik ga voor nu akkoord met het verzoek van de SBE.” Waarop de opleidingsdirecteur bachelors van de SBE, Mark Vluggen, nog liet weten dat iedere student die het niet eens is met zijn negatieve bsa dat kan aanvechten tijdens een “hearing. Dat doen zo’n 150 tot 200 studenten per jaar.”

Faculteitsraad en opleidingscommissie van de SBE hadden al eerder groen licht gegeven. Het college van bestuur moet uiteindelijk de knoop doorhakken.