De UM is weer open: wat mag er wel en niet?

De UM is weer open: wat mag er wel en niet?

Alle regels op een rij

30-08-2021 · Achtergrond

De coronamaatregelen zijn voor het hoger onderwijs grotendeels losgelaten, maar nog niet helemaal. Observant heeft op een rij gezet wat er wel en niet mag.

  • Op de universiteit hoeft geen afstand gehouden te worden. Wel zijn er looproutes, vaste zitplaatsen in de mensa’s en goede ventilatie. Wie klachten heeft blijft thuis en laat zich testen.
  • Als je rondloopt moet je een mondkapje op. Dat mag je afdoen als je gaat zitten. Er zullen stewards rondlopen die mensen eraan herinneren hun kapje op te doen.
  • Soms is een mondkapje ook zittend verplicht. Bijvoorbeeld als de tutor daar expliciet om medische redenen om vraagt of wanneer er geen afstand tussen tutor en onderwijsgroep gehouden kan worden. Ook als er gewerkt wordt met proefpersonen kan een mondkapje verplicht zijn.
  • Voor collegezalen, bibliotheekruimtes en de mensa’s geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten. Na 20 september mogen er wel weer tentamens voor grotere groepen georganiseerd worden. Die moeten worden gehouden in grote locaties, omdat in dit geval de 1,5 meter-regel nog van toepassing is. Let op: de maximum groepsgrootte wordt alléén voor tentamens losgelaten.
  • In principe moeten alle studenten weer naar de campus komen, opleidingen met een aanwezigheidsplicht voeren die opnieuw in. Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden voor kwetsbare studenten en studenten die vanwege reisrestricties in hun eigen land niet naar Maastricht kunnen komen. Zij moeten contact opnemen met hun studieadviseur.
  • Iedereen wordt gevraagd twee keer per week een zelftest te doen. De zelftesten zijn te bestellen via www.zelftestonderwijs.nl
  • Voor medewerkers die geen onderwijs geven geldt nog altijd het advies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken.
  • Alle activiteiten van UM Sports kunnen weer gewoon doorgaan. Hier gelden de regels voor sportgelegenheden. Dat betekent dat er tijdens het sporten geen afstand gehouden hoeft te worden, maar daarna wel.