Ik beken: het blijft nattevingerwerk

Wat haalt de krant en de site wel en wat niet?

15-10-2021 · Redactioneel

Wat haalt de krant en de site wel en wat niet? Het laatste nieuws over de kamernood - zo’n 100 tot 150 Maastrichtse studenten hebben nog geen eigen dak boven het hoofd - krijgt voorrang. Te belangrijk. En ook een bericht over buurtbewoners die zich enorm ergeren aan het kabaal van hun studentenburen van het Guesthouse, komt erin. Belangrijk. Net als de Obstacle run (studenten slalommen tussen de neer gepleurde fietsen op Tapijn). Te grappig. Of de gedwongen verhuizing van studentenvereniging Koko. Niet grappig, wel urgent en een probleem. Waar moet Koko naar toe?

Maar iedere week sneuvelen er onderwerpen. We doen er niets mee, niet omdat ze niet boeiend zijn of leuk zijn, maar omdat ze afvallen in de ratrace van publicabele zaken. Zo viel deze week het doek voor een mogelijk interview in aanloop naar de klimaattop in Glasgow (we moesten hem nog vragen, hij weet van niks) met de voorzitter van de Deense Klimaatcommissie, voorzitter van de taskforce Sustainable UM2030 en SBE-decaan Peter Møllgaard. Het leek ons een mooie opwarmer door een UM’er die relatief dicht bij het klimaatvuur zit. Maar we hebben nu geen tijd. Hopelijk op een later moment.

Ook viel een berichtje af over de jongste commissievergadering Onderzoek en Onderwijs van de universiteitsraad vorige week. Het ging daar over de kwaliteitsafspraken aan de UM: hoe staat het met de invoering van de plannen om het onderwijs te verbeteren? Het geld daarvoor komt uit de afschaffing van het leenstelsel. Maar, zei rector Rianne Letschert: in de Tweede Kamer klinken geluiden om bij een herinvoering van het leenstelsel het geld voor de kwaliteitsafspraken daar weer naar terug te sluizen. En dan kunnen die miljoenen niet meer worden ingezet voor verbetering van het onderwijs. Het is dus belangrijk dat er “extra” geld komt, zei de rector, “overhevelen van het ene potje naar het andere helpt niet. Het is heel belangrijk dat studenten en staf samen optrekken en zich niet tegen elkaar uit laten spelen. We willen de koek niet delen, maar een grotere koek.”

Belangrijk, en we komen er in een later stadium zeker op terug. Ook al omdat een landelijke staking niet is uitgesloten, mocht de koek niet groter worden.

Waarom het een wel en het ander niet? Tja, goeie vraag. We hebben er niet altijd een waterdicht antwoord op. Soms is het nieuws ‘te licht’. Maar ik beken: het is zeker bij het kleinere nieuws een beetje nattevingerwerk en ook de to do lijst van de betrokken journalist speelt mee. Is die lijst lang, en dat is meer dan eens het geval, dan moeten we kiezen.

Ik beken: het blijft nattevingerwerk
Redactioneel
Auteur: Riki Janssen

Illustratie: Simone Golob

Tags: redactioneel,kwaliteitsafspraken,leenstelsel.koko,kamernood

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.