UPDATE Thuiswerkprobleem: uitstel tot 1 juli voor grenswerkers

UPDATE Thuiswerkprobleem: uitstel tot 1 juli voor grenswerkers

Uitzonderingsituatie verlengd tot en met 30 juni

15-12-2021

MAASTRICHT. Het thuiswerkprobleem van grensarbeiders wordt niet per 1 januari 2022 acuut. Een commissie van regeringsvertegenwoordigers van EU-landen heeft de tijdelijk regeling die sinds het begin van de coronapandemie bestaat, verlengd tot 1 juli 2022.

Volgens de huidige stand van zaken zouden vanaf 1 januari 2022 grenswerkers moeten aantonen dat ze 75 procent van hun werktijd in Maastricht zijn. Zo niet, dan gaan ze over naar het socialezekerheidsstelsel - denk aan AOW en zorgverzekering - van hun woonland. En dat is niet voor iedere werknemer, en zeker niet voor de universiteit, gunstig.

Nog een keer uitstel

De Europese regels ten aanzien van sociale zekerheid bestaan al een tijdje, maar hierop zijn uitzonderingen gemaakt toen mensen door corona massaal moesten thuiswerken. Die afspraak liep tot eind 2021, maar is nu verlengd naar eind juni. Tot die tijd heeft het aantal thuisgewerkte dagen geen invloed op de sociale zekerheid van de betrokken werknemer, aldus Pim Mertens, wetenschappelijk coördinator van ITEM, het Maastrichtse Institute for Transnational and Euregional cross-border cooperation and Mobility. 

Kamervragen

ITEM is onder andere bekend door hun onderzoek naar ‘de toekomst van thuiswerken voor grenswerkers’, waarvan de resultaten zijn opgenomen in hun jongste Grenseffectenrapportage 2021. Dit was eind november aanleiding voor Kamervragen van de VVD aan de bevoegde staatssecretaris: is er een verlenging van de maatregelen beoogd? En: hoe staat het met de aangekondigde langetermijnvisie op thuiswerken en grensarbeid?

Lobby UM

Tegelijkertijd gaat de lobby van de Universiteit Maastricht - inhoudelijk ondersteund door ITEM en samen met onder andere de Provincie - in Den Haag en Brussel door, liet de vicevoorzitter van het college van bestuur, Nick Bos, onlangs aan een commissie van de universiteitsraad weten. Het college wil als het gaat om thuiswerken geen onderscheid maken tussen grenswerkers en inwoners van Nederland. Hoewel dit financieel ongunstig voor de UM uitvalt als de lobby zonder succes blijft, aldus Bos. De administratieve lasten en de werkgeversbijdrage voor sociale zekerheid aan de landen om ons heen zijn namelijk hoger. “Er zijn universiteiten die daarom zeggen dat een grenswerker niet mag thuiswerken. Dat gaan wij niet doen als Europese universiteit in een grensregio. Maar we hebben zo’n zeshonderd grenswerkers, dat heeft financiële consequenties.”

De verlenging van de huidige uitzonderingssituatie is gunstig, zegt Mertens, want dan hebben de UM én de politiek extra tijd om “in te zetten op een structurele regeling”.

Auteur: Riki Janssen

Foto: Shutterstock

Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: grenswerkers,thuiswerken,grensarbeiders, wnra, hybride werken, thuis werken, universiteitsraad,lobby,brussel,eu

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.