Boosheid heeft vaak averechts effect op bevorderen inclusief klimaat

Boosheid heeft vaak averechts effect op bevorderen inclusief klimaat

Ervaringsdeskundige en student Kyran Kuijpers over ‘vrouwen menstrueren’

10-01-2022 · Opinie

Kyran Kuijpers, student researchmaster Cognitive and Clinical Neuroscience en vrouw-naar-man transgender, wijst erop dat niet alléén vrouwen menstrueren (maar ook niet alle vrouwen). Hij vindt het jammer dat deze inhoudelijke boodschap ondergesneeuwd raakt door het “eisende, dreigende taalgebruik” van Feminists of Maastricht. Kies voor de dialoog, betoogt Kuijpers, dat levert meestal meer op dan boosheid.

Onlangs las ik over uw verontrusting over een mail van Feminists of Maastricht (FOM), waarin stond: “You have published a transphobic article and FOM expects that you change this immediately or we will mobilise our community against this.” Vervolgens schreef u over de redactionele keuze om de klassieke bewoording van “vrouwen menstrueren” te behouden.

Ik ben ook verrast en geschrokken door het eisende, dreigende taalgebruik van FOM. Als vrouw-naar-man transgender mét baarmoeder gaat dit onderwerp mij persoonlijk aan. Dat niet alle vrouwen menstrueren en niet alléén vrouwen menstrueren, zie ik dan ook als feit. Juist daarom vind ik het spijtig dat deze inhoudelijke boodschap ondergesneeuwd wordt door de communicatiestrategie die FOM hierbij gekozen heeft. Ik vrees dat zulke uitlatingen een averechts effect hebben op het bevorderen van een inclusief klimaat.

Boosheid of dialoog

Mijns inziens heeft een minderheidsgroep ruwweg twee gereedschappen voor het bewerkstelligen van maatschappelijke verandering. Het eerste gereedschap is boosheid, zoals hierbij geïmplementeerd door FOM. Het tweede gereedschap is dialoog. Naar mijn mening is de aanpak van de dialoog vaak (maar niet altijd) zowel wenselijker als effectiever. Naast het zijn van een soms-menstruerende-man ben ik ook pragmatist en mensenliefhebber. Graag zou ik dan ook mijn ervaringen delen op het podium van Observant, in het belang van een inclusiever klimaat, een vrije pers én een respectvolle omgang met elkaar.

Tentamen in het Mecc

De eerste ervaring was tijdens een tentamen in het MECC. Het was weer zover: het maandelijkse menstruatiefeest. Ik moest gebruikmaken van het toilet, en de surveillant die mij ontving wuifde goedbedoeld in de richting van het herentoilet. Daar stond ik met een dilemma: ga ik naar het herentoilet, waar ik vanwege het gebrek aan afvalbakjes niet de mogelijkheid heb om op discrete en sanitaire wijze maandverband te verwisselen? Of ga ik naar het vrouwentoilet, waar ik deze mogelijkheid wel heb? Maar daar word ik waarschijnlijk op agressieve wijze weggejaagd of geridiculiseerd, zoals ik al ontelbare keren meegemaakt had. Het genderneutrale mindervalidentoilet was de beste oplossing, maar daarvoor moest ik eerst de sleutel vragen. “Waarom moet je dáárheen?”, vroeg de toiletpoortwachter. Blijkbaar omvatte diens functieomschrijving ook de taak om op basis van het vermeende gender en de mindervalidenstatus de toiletgebruiker te leiden naar Het Juiste Toilet. Nog zo’n dilemma. Ga ik wel of niet het hele verhaal uitleggen, en risico lopen op nare reacties? Gelukkig was mijn antwoord “Omdat dit toilet genderneutraal is” voldoende. Eind goed al goed, voor deze keer. De toiletpoortwachter liet ik licht verbouwereerd achter.

Discotheek

De tweede ervaring was toen ik een discotheek bezocht en de portier mijn rugtas controleerde. Daarin vond hij tot zijn verbazing een menstruatieproduct, dat hij omhoogstak voor de geamuseerde ogen van de omstanders. “Wat moet je dáármee, heb je soms een fetisj ofzo?”, aldus poortwachter nummer 2. In dit geval had het wél mijn voorkeur om de specificaties van mijn geslachtsorganen en diens paradox met mijn genderexpressie te delen. En laten we eerlijk zijn; voor een gezelschap dat deze informatie geen zak aangaat!

Ik hoop dat deze ervaringen de meerwaarde illustreren dat men ervan op de hoogte is dat niet allen die menstrueren vrouw zijn, en niet allen die vrouw zijn menstrueren: veiligheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, en privacy. Onze taal is natuurlijk bij uitstek het medium voor kennisverspreiding. Het is aan de gebruikers van die taal, en zo ook aan een redactie, om te besluiten of zij de mogelijkheid willen aangrijpen om deze kennis te verspreiden of af te remmen. Want inderdaad, persvrijheid is een groot goed. Mooier nog, het kan tegelijkertijd gebruikt worden voor andere grote dingen!

Kyran Kuijpers

 

Auteur: Redactie

Foto: Hafidz Alifuddin via Pexels

Tags: woke,cancelcultuur, menstruatiemiddelen, onafhankelijk blad,feminists of maastricht,transgender,persvrijheid,bedreigingen,genderneutraal toilet,menstruatiemiddelen,maandverband,tampons

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.