"Het College van Bestuur moet zich schamen hier blindelings aan te hebben meegewerkt"

"Het College van Bestuur moet zich schamen hier blindelings aan te hebben meegewerkt"

Opinie Jan Willems over het Wob-verzoek van The Rights Forum

15-02-2022 · Ingezonden brief

The Rights Forum, een kenniscentrum op het gebied van de Palestijns-Israëlische kwestie, vraagt (via een Wob-verzoek) aan alle Nederlandse universiteiten informatie over hun banden met Israëlische universiteiten, instellingen en bedrijven, en met organisaties die Israël steunen. Jan Willems, oud-docent aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht, noemt dat "onredelijk en potentieel discriminatoir".

Geschrokken hoorde ik dat het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht medewerkers heeft gevraagd hun Israëlische en Nederlandse pro-Israëlische (lees: Joodse) contacten over het afgelopen decennium te melden. Een Wob-verzoek van het geradicaliseerde antisemitische The Rights Forum werd zo klakkeloos doorgesluisd. Dat verzoek kan geen ander doel dienen dan mensen te intimideren en bij te dragen aan de toenemende stemmingmakerij tegen alles wat Israëlisch en Joods is. Het verzoek is daarmee zo apert onredelijk en potentieel discriminatoir dat het College van Bestuur zich moet schamen hier blindelings aan te hebben meegewerkt.
 
Dat The Rights Forum na commotie uitstel wordt gevraagd laat zien dat niet eerst is nagedacht of aan een verzoek wel voldaan hoort te worden dat mensenrechtelijk volstrekt niet door de beugel kan. En dat daar ook nu nog aan wordt getwijfeld. Er zijn intussen toch wel genoeg affaires geweest waar regeltjes strikt werden opgevolgd zonder acht te slaan op hogere beginselen en mensenrechten.
 
Jan CM Willems, oud-docent aan de UM
 
Auteur: Redactie

Foto: Shutterstock

Tags: wob, israel, therightsforum, palestijnen, israël, joods, israel, kamervragen, antisemitisme

Reacties

Robert Follon

I.t.t. wat hier een aantal keer wordt beweerd: een universiteit (dus deze ook) is helemaal niet verplicht dergelijke documentatie te overleggen. Daarnaast is ook niemand aan de universiteit verplicht hier medewerking aan te verlenen.

Ruud Bollen

Ieder fatsoenlijke organisatie en bestuur dient zich onverkort uit te spreken tegen antisemitisme, zeker in deze tijden van polarisatie. Een dergelijk WOB-verzoek mag niet gehonoreerd worden, ondanks de wettelijke kaders. Desnoods maar een rechtszaak accepteren.

Omar Ashour

A classic case conclusions drawn without evidence. The author unfortunately finds themselves defending an apartheid state founded in settler-colonialism.
The full request is available online, as is Dutch law. Drawing from those two sources, the WOB-verzoek is:
(1) legal, legitimate, and does not require a motive;
(2) asking for institutional (explicitly NOT individual) ties between Dutch universities and Israeli (lobby) organisations;
(3) asking for ties with a regime recognised by international human rights organisations as an apartheid state.

Most importantly, Jan Willems decides to conflate Israel with Judaism: "...pro-Israeli organisations (read: Jewish)". Going down this path, any criticism of the apartheid state of Israel will easily be silenced by accusations of antisemitism.

Bernd

Privacygevoelige informatie mag sowieso niet via een Wob-verzoek worden opgevraagd, daarvoor bestaat een wettelijke uitzonderingsgrond. Ik kan de betrokkenen wier informatie is doorgegeven alleen maar aanraden naar de rechter te stappen.

Bernd

Helaas, Gino, universiteiten zijn helemaal niet verplicht deze documenten te leveren. Staat in geen enkele wet. Een overheidsinstantie mag beoordelen of een verzoek legitiem is in de zin van de wet, daarvan is bij het verstrekken van privacygevoelige informatie zoals informatie over geloof, etnische afkomst e.a. geen sprake. Dit laatste is wél vastgelegd in de wet. (Artikel 9
EU-AVG)

b.van blitterswijk

U plaatst de reactie van Gino de Robles. Dit 'heerschap' heeft op het internet een behoorlijke reputatie v.w.b. zijn anti-Israel tirades. Woorden als "de terreur- en apartheidsstaat ‘Israël’" behoren tot zijn al of niet klakkeloos gekopieerde 'mantra' dat gangbaar is in bepaalde kringen. In het licht van het inhoudelijk correct geformuleerde betoog van de heer Jan Willems, die ook nog eens verweten wordt "onzin" te verkondigen, lijkt mij dat de bijdrage van De Robles geen toegevoegde waarde heeft, mits ook u als platform voor dit soort Israel-haters wilt dienen.

Gino de Robles

Wat een onzin. Universiteiten zijn verplicht deze documenten te leveren, tenzij de wet zich daartegen verzet. Verder trekt Jan Willems conclusies die nergens op zijn gebaseerd. Kennelijk is hij niet in staat om de terreur- en apartheidsstaat ‘Israël’ en het Jodendom los van elkaar te zien. Verder zijn het juist studenten en academici bij verschillende universiteiten die NIET pro-‘Israël’ zijn die zich onveilig voelen en door de drammende ‘Israël’ lobby worden geïntimideerd. Dat is uit onderzoek in oktober vorig jaar nadrukkelijk gebleken. Zij zijn het die The Rights Forum hebben gevraagd om dit Wob-verzoek te doen.

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.