UPDATE: Meerderheid U-raad wil cyberaanval Observant niet veroordelen

UPDATE: Meerderheid U-raad wil cyberaanval Observant niet veroordelen

WP-geleding doet er het zwijgen toe tijdens vergadering

29-03-2022

MAASTRICHT. Een poging vorige week om de universiteitsraad tot een veroordeling van de cyberaanval op Observant te bewegen, liep vast op een stilzwijgen van de meeste raadsleden. Het wetenschappelijk personeel hield zelfs collectief de kaken op elkaar. Het college van bestuur daarentegen sprak zich - opnieuw - wèl uit.

Het was tijdens de rondvraag van de jongste vergadering van de universiteitsraad, op 23 maart, dat Maarten van Wesel, raadslid namens het ondersteunend en beheerspersoneel (obp), het woord vroeg en een verklaring begon voor te lezen. Daarin prees hij de ruimte aan de UM om allerhande verschillende opvattingen uit te dragen; het is essentieel binnen onze “onderwijsaanpak” en “daar leren en groeien we van”. Die vrijheid van meningsuiting, betoogde hij, vereist een omgeving waarin het veilig is om dat te doen. En wanneer die vrijheid wordt bedreigd, dienen de universitaire gemeenschap en de U-raad zich daartegen uit te spreken. “Men hoeft het niet eens te zijn met wat een krant schrijft”, vervolgde Van Wesel, maar die heeft wel “het fundamentele recht” om over allerlei onderwerpen te schrijven, ook als dat sommige mensen zou kwetsen. De DDoS-aanval op Observant, waardoor de site van het blad drie dagen plat lag, “is niet alleen een misdrijf, het raakt het hart van de waarden die we als universiteit koesteren”.

Van Wesel besloot met een oproep aan de U-raad om “de aanvallen op Observant in de sterkste bewoordingen te veroordelen” en zich ook uit te spreken “tegen diegenen die die aanvallen hebben toegejuicht”.

Onveilig

Wat volgde was: een oorverdovende stilte. Op een vraag van raadsvoorzitter Amanda Kluveld of er reacties waren, antwoordde alleen obp-lid Collin Prumpeler: hij steunde het standpunt van Van Wesel volledig. Ook roerde zich één student, Freddy Leppert. Zij vond dat wat Observant was overkomen “niet had moeten gebeuren” maar voegde daar meteen aan toe dat het blad met zijn artikelen een onveilige atmosfeer had gecreëerd, geen ‘safe space’.

Onenigheid

Vanuit de geleding van het wetenschappelijk personeel (wp) klonk geen enkel geluid, noch instemmend, noch afkeurend. In dat vacuüm sprong vervolgens collegevoorzitter Rianne Letschert, “dan wil ik nog wel wat zeggen”. Zij benadrukte nogmaals, “zoals ik ook al eerder in Observant en in een landelijke krant ben geciteerd”, dat het college van bestuur deze aanval op persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in alle toonaarden veroordeelde. Vervolgens reageerde Letschert op de opmerking van studentlid Leppert; die verwees vooral naar de onenigheid die was ontstaan tussen Observant en studentengroep Feminists of Maastricht (FOM) nadat het blad had geweigerd zich te voegen naar een door FOM geëist bepaald woordgebruik. In plaats van ‘vrouwen menstrueren’ had Observant het over menstruerende mensen moeten hebben. Sinds die tijd wordt het universiteitsblad verweten ‘transfoob’ te zijn. Letschert zei te hopen dat er een dialoog tussen beide partijen opgezet kan worden; zij bood daarbij haar steun aan.

Front

Een paar dagen na de U-raadsvergadering bleek het front van het wp minder gesloten te zijn dan het leek. Raadslid Mark Govers meldde zich telefonisch bij de hoofdredacteur van Observant met de mededeling dat hij op dat moment niet goed had begrepen waar de plotselinge verklaring van Van Wesel over ging, maar dat ook hij de cyberaanval veroordeelt. Hij ondersteunt bovendien de eerdere oproep in Observant (in het ‘redactioneel’ van 15 maart) voor een open debat over persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, woke, inclusiviteit, cancelcultuur, enzovoort, waar de degens kunnen worden gekruist op basis van wederzijds respect en argumenten. 

 

NASCHRIFT

Een kleine week na de vergadering, na publicatie van bovenstaand artikel op de Observant-website, laat de wp-fractie per mail het volgende weten: “Belangrijk is dat ons stilzwijgen niet mag worden geïnterpreteerd als het uiten van een mening. Het is niet gebruikelijk om tijdens de rondvraag een discussie tussen de UC leden op gang te brengen. Gewoonlijk worden vragen aan het College van Bestuur gesteld, die vervolgens rechtstreeks of schriftelijk worden behandeld of op de agenda van een volgende vergadering worden geplaatst. Het feit dat een individueel UC lid de vraag rechtstreeks aan andere raadsleden stelde, verraste de delegatie omdat deze vraag niet aan de orde was gekomen in onze voorafgaande bespreking en wij daarom besloten niet op een ad hoc en ongecoördineerde wijze te reageren. Eerder deze maand hadden wij ook besloten de cyberaanval niet op de agenda te zetten, omdat deze naar onze mening adequaat door het College van Bestuur was afgehandeld. Mocht er enige twijfel bestaan over de cyberaanval, dan willen wij benadrukken dat wij de inperking van de vrijheid van meningsuiting absoluut afwijzen en hopen op een veilige en inclusieve omgeving voor iedereen.”

Auteur: Riki Janssen

Foto: archief Observant

Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: cyberaanval,ddos-aanval,universiteitsraad,observant

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.