Culturele oorlog aan de UM

Culturele oorlog aan de UM

"Raadsleden, vooral wp-ers, wees niet bang zelf ook te worden gecanceld door je mond open te doen"

05-04-2022 · Ingezonden brief

We verkeren in een culturele verwarring, zegt de sociaal-psycholoog Jonathan Haidt in een uitgebreid interview op 1 april in de NRC. Hij hekelt de cancel hype die vooral sterk heerst op Amerikaanse studentencampussen waar je het niet meer met elkaar oneens kunt zijn en je bij tegenspraak door linkse radicale studenten meteen wordt uitgemaakt tot een te bestraffen, liefst uit te schakelen racist. Helaas vergelijkbaar met de huidige culturele oorlog die woedt bij onze UM sinds Observant weigerde menstruerende vrouwen te ‘rectificeren’ tot menstruerende mensen.

Ik ben nu - zelf oud-universiteitsraadslid - buitengemeen geschokt dat tijdens de jongste vergadering van de universiteitsraad men met geen woord wilde reageren op het verzoek van obp-raadslid Maarten van Wesel om het fundamentele recht te verdedigen om verschillende opvattingen uit te kunnen dragen en de aanvallen op de Observant sterk te veroordelen. Gelukkig stelde collegevoorzitter Rianne Letschert dat althans het college van bestuur deze aanval op persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in alle toonaarden veroordeelde.

De zwijgende meerderheid. Beschaamd lees ik bij Jonathan Haidt dat zeker tachtig procent van de mensen kunnen leven met diversiteit maar zich laten intimideren door ideologische extremisten. Aan ze toegeven is echter slecht voor de (al wereldwijd wankelende) democratie en de geestelijke gezondheid. Hij noemt universiteiten de misschien enige plek om onenigheid om te zetten in waarheid. Raadsleden, vooral wp-ers, wees niet bang zelf ook te worden gecanceld door je mond open te doen. Vecht voor free speech en zet Van Wesels motie op de agenda van de volgende U-Raad.

Machteld Roede, oud- wetenschappelijk medewerker UM, oud-uraadslid namens het wetenschappelijk personeel

Auteur: Redactie

Foto: Shutterstock

Tags: brieven,opinie,persvrijheid,vrijheid van meningsuiting,nrc,ddos-aanval,observant,universiteitsraad

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.