Collegevoorzitter Letschert: “Nog steeds durven promovendi zich niet uit te spreken, dat is onacceptabel”

Collegevoorzitter Letschert: “Nog steeds durven promovendi zich niet uit te spreken, dat is onacceptabel”

Ask Me Anything over sociale veiligheid

27-06-2022

MAASTRICHT. Een sfeer creëren waarin mensen problemen durven aan te kaarten, het liefst informeel bij de directe leidinggevende of collega’s. Dat is het voornaamste doel van de Universiteit Maastricht op het gebied van sociale veiligheid, bleek tijdens de Ask Me Anything-sessie over dat onderwerp afgelopen woensdag.

Tijdens Ask Me Anything-sessies kunnen medewerkers online vragen stellen aan bestuurders over een bepaald thema. Deze keer schoven collegevoorzitter Rianne Letschert, Faculty of Health, Medicine and Life sciences-decaan Annemie Schols en directeur van de Faculty of Science and Engineering Bakir Bulic aan.

Een van de redenen om het over sociale veiligheid te hebben, is het onlangs gelanceerde Concern & Complaints Point. De coördinator van het klachtenpunt biedt een luisterend oor en helpt mensen de juiste vertrouwenspersoon of klachtenprocedure te vinden. Maar bij voorkeur komt het niet tot een formele klacht, zeggen de panelleden.

“Het is aan ons om leiders te kiezen die zorgen dat problemen bespreekbaar zijn”, zegt Bulic. “Ik hoop dat iemand met een probleem naar iemand binnen zijn of haar directe omgeving kan stappen.” Hij denkt dat universiteit de afgelopen jaren opener is geworden. “Dit is een hot topic. Dat is natuurlijk verdrietig, maar het stimuleert ons wel om er gesprekken over te hebben.”

Preventief effect

Daarnaast wordt er ook actie ondernomen. Letschert noemt de sensitiviteitstrainingen die in de leiderschapscursussen voor managers zitten. “En soms kunnen we ook eerder ingrijpen. Als je keer op keer (in)formele klachten krijgt over een supervisor, dan moet je op een gegeven moment zeggen; deze persoon moet geen promovendi meer begeleiden. Als je een paar keer laat zien binnen een faculteit dat je bereid bent om dat te doen, dan heeft dat ook een preventief effect.”

Ook wil men vaker intervisies organiseren – daarin gaat een groep een bepaald probleem of onderwerp bespreken en wordt er ook gekeken naar de groepsdynamiek. “Begin juli hebben de decanen en collegeleden zo’n sessie”, vertelt Letschert. “Wij zijn negen verschillende persoonlijkheden die weliswaar hetzelfde doel hebben, maar eigen visies op hoe we daar komen. We gaan kijken hoe wij ons tot elkaar verhouden.”

Promovendi

Schols zou intervisies op alle niveaus willen zien. “Als team, maar misschien ook als groep. Er is natuurlijk een afhankelijkheidsrelatie tussen sommige mensen in het team. Misschien moet je ook af en toe bijvoorbeeld de promovendi apart nemen. Ik wil de jonge garde stimuleren problemen te bespreken.” Letschert knikt. “Promovendi zijn een heel kwetsbare groep. De meeste klachten die we krijgen komen van hen. Vaak willen ze dat het vertrouwelijk blijft. Ik begrijp dat, maar dat maakt het heel lastig om actie te ondernemen. Ik zit al 25 jaar in de academische wereld en de situatie is nog steeds hetzelfde, er is geen oplossing gevonden – dat is onacceptabel. We moeten de stilte doorbreken. We moeten mensen kunnen verzekeren dat hun carrière er niet onder zal lijden als ze zich uitspreken.”

En hoe zit het met het advies om het maar gewoon ‘uit te zitten’, omdat promovendi en post-docs tijdelijke contracten hebben? “Onaanvaardbaar”, zegt Schols meteen. De andere twee panelleden zijn het daarmee eens. “We hebben een verantwoordelijkheid naar deze persoon, maar ook degenen die na hem of haar komen”, zegt Bulic. “Als we niks doen, helpt dat niemand.”

Auteur: Cleo Freriks

Foto: Shutterstock

Tags: ask me anything,sociale veiligheid,medewerkers,veilig werken,veilig op de werkvloer,schols,letschert,bulic,aksmeanything

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.