Mogelijk kiezen minder Duitsers voor psychologie vanwege nieuwe wet

Mogelijk kiezen minder Duitsers voor psychologie vanwege nieuwe wet

Duits opleidingssysteem voor psychotherapeut is op de schop gegaan

28-06-2022

MAASTRICHT. Er is veel onduidelijkheid over een nieuwe Duitse wet voor psychotherapeuten. Het opleidingstraject tot psychotherapeut is in Duitsland op de schop gegaan, waardoor mensen die in een ander land hun bachelor en/of master afronden mogelijk niet voldoen aan de wettelijke eisen om psychotherapeut te worden in Duitsland.

De faculteit psychologie en neurowetenschappen (FPN) ziet een daling in de Duitse aanmeldingscijfers, wat mogelijk met de nieuwe wet te maken heeft. “Al kunnen we daar in een jaar waarin de aanmeldingen sowieso sterk schommelen vanwege de coronapandemie niet zeker van zijn”, zegt Petra Hurks, vice-decaan onderwijs bij FPN. Het levert vooralsnog geen problemen op; ieder jaar krijgt de faculteit tussen de 1100-1600 aanmeldingen, terwijl er maar 450-500 eerstejaars kunnen beginnen. Toch houdt het bestuur de ontwikkelingen in Duitsland scherp in de gaten.

Wat is er precies veranderd? Wie in Duitsland psychotherapeut wil worden, moest onder de oude wet altijd na de master nog een extra opleidingstraject volgen dat werd afgesloten met een staatsexamen. “Dit is vergelijkbaar met het traject voor gezondheidszorg (GZ)-psycholoog in Nederland”, zegt Hurks. “Al hebben we hier geen staatsexamen.”

Dat systeem is op de schop gegaan; in plaats van langer door te studeren, wordt een student in Duitsland nu in de bachelor en master al meer voorbereid op het vak van psychotherapeut. Mensen kunnen daardoor eerder het staatsexamen doen. “Je moet dan een bepaald aantal ECTS op specifieke onderdelen hebben gehaald en ook een aantal ECTS aan praktijkervaring via stages succesvol hebben afgerond tijdens je bachelor en master.”

Onduidelijkheid

Er bestaat dus een goede kans dat studenten uit Maastricht – waar de bachelor en master breder van opzet zijn – niet voldoen aan de Duitse eisen voor psychotherapie of tot het staatsexamen toegelaten worden. Maar zeker is het niet. “Niemand lijkt precies te weten wat de opties zijn voor studenten die in het buitenland studeren”, zegt Hurks. “Misschien is toelating toch mogelijk, als studenten een extra stage doen en/of extra vakken volgen bijvoorbeeld – we weten het niet.”

Daarom besloot FPN samen met een aantal Nederlandse psychologiefaculteiten van grensuniversiteiten om een lijst op te stellen met carrièrepaden die je wél kunt volgen als Duitser met een Nederlandse psychologiebul. Denk bijvoorbeeld aan organisatiepsycholoog of neurowetenschapper. Ook houdt men de ontwikkelingen in het achterhoofd wanneer studies aan een revisie toe zijn. “Maar sommige eisen zijn erg op Duitsland gericht, je moet bijvoorbeeld kennis hebben van Duitse juridische aspecten. Daar zijn onze programma’s niet op gemaakt.”

Nieuw Nederlands traject

In Nederland wordt er ook gesproken over een nieuw traject voor GZ-psychologen. “Om dezelfde redenen als in Duitsland”, zegt Hurks. “Nu beginnen mensen vaak pas 6/7 jaar na de master aan de GZ-opleiding. Dat betekent dat ze tot die tijd nog niet de optimale kwalificatie voor het werk hebben en er bestaat het gevaar dat het academisch onderzoeksgericht denken wat is weggezakt. Het zou goed zijn als die tijd korter werd.”

Maar studenten al eerder in de klinische richting sturen heeft ook nadelen, vindt Hurks. “Je beperkt dan de keuzevrijheid – als je al een bepaald aantal credits op dat gebied moet halen in je bachelor, blijft er minder ruimte over om andere vakken te doen. Soms ontdekken studenten tijdens zo’n keuzevak dat ze die aspecten van psychologie interessanter vinden, terwijl ze oorspronkelijk dachten de kliniek in te gaan. Daarnaast is het juist goed als de onderwijsgroep divers is, met zowel toekomstige organisatiepsychologen als klinische psychologen.”

Auteur: Cleo Freriks

Foto: Alex Green via Pexels

Tags: psychologie,klinische psychologie,FPN,psychotherapie,Duitsland,Duitse studenten,international classroom,grensuniversiteit

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.