Grotere onderwijsgroepen in de masters? Raad FPN ziet het niet zitten

Grotere onderwijsgroepen in de masters? Raad FPN ziet het niet zitten

Raad bang dat pgo minder goed werkt in grotere groep

29-06-2022

MAASTRICHT. De faculteit psychologie en neurowetenschap moet al enige tijd bezuinigen. Tijdens de laatste faculteitsraadsvergadering werden de opties voor bezuinigingen in het onderwijs voor komend jaar bekeken; waar kan nog aan gesleuteld worden, met behoud van de kwaliteit van onderwijs? De raad was niet met alle suggesties van het bestuur even gelukkig.

Zo is er het idee om in de masters de onderwijsgroepen te vergroten naar 14-15 studenten. Er zijn dan minder tutoren en onderwijsruimtes nodig. Dat zou voor het onderwijs geen problemen moeten opleveren, zei Anke Sambeth, hoofd van de Section Teaching and Innovation of Learning die namens de Commissie Begrotingstekort uitleg gaf. “In de master die ik zelf coördineer, neuropsychologie, hebben we een paar jaar geleden besloten de groepen te vergroten van 12 naar 24 studenten. Dat loopt prima, wanneer nodig splitsen we de groep voor delen van de bijeenkomst op, om dan op het einde weer bij elkaar te komen.”

De raad vreest een herhaling van de situatie in 2015. Toen werden de groepen in de bachelor verhoogd van 12 naar 15, ook vanwege de kosten. Een jaar later draaide het bestuur de beslissing terug. Doenlijk, maar niet wenselijk, was de conclusie van de docenten en tutoren indertijd. Ze merkten dat er minder werd gediscussieerd en dat de van nature stillere student het nog lastiger had.  

Kleinschalig

“De masterstudent is volwassener en heeft al ervaring”, wierp Sambeth tegen. “Sommige studenten zijn stiller dan anderen, maar dat is in kleinere groepen ook het geval.” De raad was echter niet overtuigd. “Een deel van de masterstudenten komt van buiten Maastricht, voor hen is het probleemgestuurd onderwijs volledig nieuw”, zei voorzitter Michael Capalbo (wetenschappelijk personeel). “Het kleinschalig onderwijs is een van de redenen waarom ik voor Maastricht koos”, voegde studentraadslid Hannah Finklenburg eraan toe. “Zo profileert de universiteit zich.”

Het idee van Sambeth om de groep af en toe op te splitsen, zoals bij neuropsychologie, viel ook niet in goede aarde. “Als je je manier van lesgeven gaat aanpassen, wordt het heel moeilijk om dezelfde kwaliteit te behouden”, vond wp-lid Bram Fleuren. Capalbo liet het bestuur weten dat wanneer dit punt in de begroting opgenomen wordt – waar de raad instemmingsrecht over heeft – “dat de kans verkleint dat we blij zijn met de begroting.”

Mondelinge tentamens

Ook op andere punten had de raad haar bedenkingen. Bijvoorbeeld de suggestie om mondelinge tentamens af te nemen in de master Research Master in Cognitive and Clinical Neuroscience – “Hoe hou je de tentamens eerlijk wanneer iedereen een andere vraag krijgt?” – of om iedere master een maximumaantal onderwijsuren te geven. Het idee om de formele stagecontracten te vervangen door een eenvoudig formulier werd daarentegen vooral door het wetenschappelijk personeel met gejuich ontvangen.

Auteur: Cleo Freriks

Foto: Monstera via Pexels 

Tags: psychologie,FPN,bezuinigingen,begroting,onderwijsgroep,grotere groepen,tutoren,masters,bachelor

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.