In memoriam prof. Wim Hermens

In memoriam prof. Wim Hermens

Kees Schröer en Coen Hemker blikken terug

05-09-2022 · In Memoriam

Op 15 juli is Wim Hermens, emeritus-hoogleraar moleculaire biofysica, na een kort ziekbed overleden. Wim was vanaf 1975 verbonden aan onze universiteit. Hij was actief in het onderwijs in het curriculum geneeskunde en later in het University College en in het onderzoek binnen het onderzoeksinstituut CARIM. Als onderzoeker heeft hij zich heel zijn arbeidzaam leven gericht op de kwantitatieve ellipsometrie in de biochemie en de kwantificering van het hartinfarct op basis van enzymwaarden.

Daarnaast vervulde hij tal van bestuurlijke functies binnen en buiten de universiteit. Een van die functies was het voorzitterschap van het bestuur van de Stichting Maffius. In die hoedanigheid was hij een van de grondleggers van de professionalisering van ons universiteitsblad dat voorheen onder de naam Maffius geredigeerd en volgeschreven werd door personeelsleden  en studenten. Met het aantrekken van journalistieke beroepskrachten werd Maffius tot wat we nu kennen als Observant.

Zijn loopbaan aan de universiteit was belast met een slepende procesgang bij zijn hoogleraarsbenoeming. In 1977 was hem de benoeming toegezegd, pas in 1997 kwam zijn benoeming tot stand. Niet door inkeer bij het Faculteitsbestuur en het College van Bestuur die de benoeming jarenlang traineerden en daarmee de toezegging schonden maar door het ondubbelzinnige vonnis van de bestuursrechter. Hij besloot zijn inaugurale rede dan ook met de woorden: “Tenslotte wil ik het College van Bestuur bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben moeten stellen”. Wie uiteindelijk degenen waren die zijn benoeming wilden beletten en wat hun motieven waren is hem pijnlijk genoeg tot het einde van zijn leven nooit duidelijk geworden.

Wim Hermens was een zeer begaafd, bevlogen, ondernemend, uitgesproken en eigenzinnig mens met een tomeloos doorzettingsvermogen. Dat hij aan hemofilie leed heeft zijn leven sterk bepaald. Dat zijn kniegewrichten als gevolg van bloedingen hem afhankelijk maakten van een rolstoel, belemmerde hem niet om volop zijn werkzaamheden te verrichten, te reizen en te kamperen. Hij behandelde zijn hemofilie, met al zijn pijn en beperkingen, als een extreme sport waarvan hij de uitdagingen aannam alsof hij er uit vrije wil voor gekozen had. Ook liet hij zijn naasten daar niet onder lijden. Op 82-jarige leeftijd is hij daaraan dan toch nog bezweken.

We zullen nog lang onze herinneringen aan hem bewaren en koesteren. Zijn leven en werken waren een groot avontuur waarvan wij dankbare getuigen mochten zijn.

Kees Schröer, oud-universitair docent UM

Coen Hemker, emeritus-hoogleraar UM

Auteur: Redactie

Foto: archief WH

Categoriëen: Mensen, IM
Tags: maffius, observant,kees schröer,coen hemker

Reacties

els hamers-hermens

mooi geschreven stukje over mijn zo geliefde neef Wim Hermens !

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.