Opinie: Actie vereist, OBP in laagste salarisschalen komt niet meer rond

Opinie: Actie vereist, OBP in laagste salarisschalen komt niet meer rond

Het verschil tussen arm en rijk is ook binnen de universitaire gemeenschap alsmaar gegroeid

16-09-2022 · Opinie

Er zijn collega’s die voor hun dienst bij de UM eerst de krant rondbrengen of in de weekenden elders een centje bijverdienen. Er voltrekt zich een stille ramp onder het ondersteunend personeel (OBP) van de UM, betoogt Roy van Kessel, gebouwbeheerder PHS1 & DUB30. Er moet nu worden ingegrepen.

Waar het onderwijs de motor van de UM is en onderzoek de benzine (of wellicht andersom) weten we dat zonder smeerolie die motor zal gaan haperen en er uiteindelijk mee zal stoppen. Die smeerolie wordt gevormd door alle OBP’ers bij ondersteunende diensten en faculteiten, die soms onzichtbaar hun werk doen.

Schitteren door afwezigheid

Bij de opening van het academisch jaar alsmede de alternatieve (ware) opening van datzelfde jaar ligt de focus op Erkennen & Waarderen en het terugdringen van werkdruk en tijdelijke contracten van de collega’s behorende tot het WP. De tweedeling in het universitaire landschap wordt op die heugelijke dag pijnlijk duidelijk; OBP schittert door afwezigheid, wordt niet genoemd en valt niet 'in de prijzen'. De aanwezige OBP’ers vullen, als ware het klapvee, de niet gereserveerde stoelenrijen achterin de schouwburgzaal.

Het kabinet stelt ondertussen, met ingang van 2023, €300 miljoen per jaar beschikbaar voor persoonlijke onderzoeksbudgetten voor onderzoekers en investeert €200 miljoen per jaar in alle universitaire disciplines, die daarvoor sectorplannen indienen. Daarbovenop komt ruim €200 miljoen per jaar beschikbaar voor onder meer grootschalige onderzoeksinfrastructuur, studentenwelzijn en matching voor Europese onderzoeksfondsen. Ook hier is het WP dat de klok slaat.

Stille ramp

Ondertussen voltrekt zich een stille ramp waarbij met name OBP’ers met een deeltijdcontract en/of ingeschaald in de laagste loonschalen verworden tot de ‘working poor’. Er zijn collega’s die voor hun dienst bij de UM eerst de krant rondbrengen, ’s avonds na werktijd nog reclamefolders in de brievenbus duwen of in de weekenden elders een centje bijverdienen.

Er zijn collega’s die niet meer weten hoe ze op hun werk moeten komen nu de werkelijke kosten van het reizen, de tegemoetkoming in de reiskosten reduceren tot een fooi.

De mogelijkheid tot thuiswerken bestaat voor heel veel van deze collega’s niet, zoals bijvoorbeeld huismeesters, receptionisten en de medewerkers van het Rapid Response Team, die elke dag op de campus verwacht worden om de motor draaiende te houden. Disclaimer: hoe aantrekkelijk is thuiswerken nog, gezien de huidige energieprijzen?

Sommigen moeten zelfs hun baan bij de UM opzeggen, omdat men geld mee moet nemen om te komen werken. In het licht van de krapte op de arbeidsmarkt is dit een onwenselijke situatie; vacatures in het OBP-domein staan langer open of worden zelfs helemaal niet ingevuld.

Verschil arm en rijk

Hand in eigen boezem (als kaderlid van het FNV en lid van het Lokaal Overleg); ook de vakbonden hebben hier de afgelopen jaren aan mee gewerkt door niet harder in te zetten op 'centen in plaats van procenten' waardoor het verschil tussen arm en rijk ook binnen de universitaire gemeenschap alsmaar gegroeid is. Nivellering is helaas ook aan werkgeverszijde een vies woord. Ondertussen zijn er geoormerkte potten met geld, die met enige goede wil en out-of-the-box denken misschien ingezet zouden kunnen worden om de hoogste nood te ledigen. Daarmee ook het belang van de werkgever dienende; wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat armoede ziek maakt en daarmee verzuim in de hand werkt. In het licht van de werkdruk bij de UM kunnen we dat er zeker niet bij hebben, los van het persoonlijk leed dat ziekte met zich mee brengt.

Amerikaanse arbeidsmarkttoestanden

In de geest van minister Robbert Dijkgraaf die bij de opening van het academisch jaar aangaf dat naast het WO en het HBO ook het MBO waardering verdient en we af moeten van het 19e-eeuwse onderwijsmodel: “We moeten beginnen dit verticale beeld in ons hoofd te kantelen. Een kwartslag draaien en uitvouwen. Van een trap naar een waaier. Met waardering voor de volle breedte aan opleidingen, van praktisch tot theoretisch, van mbo tot PhD. Alle van even grote maatschappelijke waarde en waardering.” Laten we deze denkrichting ook hanteren voor alle collega’s, WP & OBP, bij de UM waarbij we eenieder op waarde schatten, bestaanszekerheid bieden en Amerikaanse arbeidsmarkttoestanden bij voorbaat uitbannen. Voordat de motor vastloopt.

Op persoonlijke titel, Roy van Kessel, gebouwbeheerder PHS1 & DUB30, faculteit Science and Engineering

Auteur: Redactie

Foto: Shutterstock

Tags: opinie,OBP,WP,armoede,werkende armen,dijkgraaf,oaj22,erkennenenwaarderen,coalitieakkoord, 40 miljoen,startersbeurs, stimuleringsbeurs

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.