Update: UM bereidt zich voor op nieuwe coronagolf

Update: UM bereidt zich voor op nieuwe coronagolf

Coronaplan in vier fasen: donkergroen, groen, oranje en rood

11-10-2022 · Nieuws

MAASTRICHT. Code donkergroen: was je handen, blijf thuis bij klachten. Code rood: nog meer hybride en online onderwijs. De Universiteit Maastricht heeft op verzoek van het ministerie een plan gemaakt dat vertelt wat te doen bij een milde of juist heftige uitbraak van het virus. Uitgangspunt: onderwijs zoveel mogelijk op de campus.

Hoewel het aantal coronabesmettingen op dit moment sterk stijgt, zitten we in Nederland in fase één: donkergroen. Dat betekent dat de universiteiten gewoon open zijn, maar dat er wel gehamerd wordt op de bekende basisregels: handen wassen, thuisblijven bij klachten, niezen in de elleboog, goed ventileren en vergeet de boosterprik niet.

Groen

Het wordt iets spannender als de overheid (die bepaalt) fase twee (groen) in werking zet, al behandelt men corona dan nog steeds als een gewone griepepidemie en zijn de maatregelen bedoeld om het virus niet verder te verspreiden. Op dat moment verwacht de universiteit van alle Maastrichtse studenten en medewerkers met symptomen (denk aan hoesten, snotteren, verhoging, hoofdpijn) dat ze zich vóór ze naar de UM komen, zelf testen. Iedereen kan wekelijks twee gratis zelftests krijgen bij de receptie van zijn faculteit of servicecentrum.

Wie positief test blijft (uiteraard) thuis. Dat kan een probleem zijn voor studenten die hierdoor niet aan hun aanwezigheidsplicht voldoen, klonk het tijdens een commissievergadering Onderwijs en Onderzoek van de universiteitsraad. De kans bestaat dat ze dan met klachten toch naar de onderwijsgroep komen. Dat kunnen we inderdaad niet helemaal voorkomen, gaf rector Pamela Habibovic toe. Wel wees ze erop dat studenten die door corona te veel bijeenkomsten missen - niet alle faculteiten hebben overigens een aanwezigheidsplicht - zich kunnen melden bij de studieadviseur voor een oplossing.

Oranje

Bij code oranje komen er binnen de UM-gebouwen looproutes, wordt het dragen van een mondkapje verplicht voor degene die rondloopt, krijgt iedereen het advies om zich preventief te testen, en is thuiswerken weer het advies. Daarnaast zal online-onderwijs waar nodig weer zijn intrede doen (en telt online-deelname nu wel mee in de aanwezigheidsplicht), al blijft ‘in person-teaching’ het uitgangspunt.

Faculteiten beslissen zelf wat ze gaan doen. Zo zal het onderwijs aan de faculteit Arts & Social Sciences bij code oranje bijna helemaal online gaan omdat er niet genoeg ruimtes zijn waarin men 1,5 meter afstand kan houden. Examens die gepland staan in het Mecc gaan wel gewoon door. De faculteit psychologie en neurowetenschap kiest zoveel mogelijk voor hybride onderwijs, terwijl de faculteit Science and Engineering laat weten dat het hele onderwijs - practica, labsessies, onderwijsgroepen, examens – zoveel mogelijk op de campus zal blijven. Colleges zijn wel online.

Rood

In de laatste fase, rood, zijn de maatregelen nog strenger: de contactmomenten op de campus nemen verder af, maar de UM zal er alles aan doen, zo staat in de notitie van het college van bestuur, om via slimme verroostering en langere openingstijden zoveel mogelijk onderwijs op de campus te laten plaatsvinden en het aanbod aan studieplekken zo ruim mogelijk te houden, net als de sportmogelijkheden. Dit om de sociale rol van het onderwijs, dat tijdens de vorige uitbraken sterk onder druk kwam te staan met alle negatieve gevolgen voor studenten (eenzaamheid, stress, angst, motivatiedip) van dien, zoveel mogelijk in stand te houden.

Komende week wordt het plan besproken in de plenaire vergadering van de universiteitsraad.

RIVM 

Het RIVM heeft afgelopen dinsdag 11 oktober 2022 geadviseerd om het risiconiveau op te schalen. Of en zo ja welke gevolgen dit heeft voor de coronaplannen van het hoger onderwijs is nog niet duidelijk. Als de coronathermometer omhoog of omlaag gaat, zo laat een ingewijde weten, leidt dit niet automatisch tot andere maatregelen.

Auteur: Riki Janssen

Foto: Shutterstock

Tags: corona,mondkapje,donkergroen,groen,oranje,rood,on campus,online onderwijs,hybride onderwijs

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.