Grenswerkers: tijdelijke regeling opnieuw met half jaar verlengd

Grenswerkers: tijdelijke regeling opnieuw met half jaar verlengd

Meer details over het uitstel, en of van dit uitstel afstel komt, zijn op dit moment niet bekend

22-11-2022 · Nieuws

MAASTRICHT. Grenswerkers kunnen tot 1 juli 2023 zonder problemen thuiswerken. De tijdelijke maatregel die aan het einde van 2022 zou aflopen, is opnieuw verlengd, heeft het ministerie laten weten. UM-medewerkers die net over de grens in België of Duitsland wonen kunnen daardoor voorlopig thuis blijven werken zonder dat er iets verandert aan hun sociale zekerheid.  

Tot nu toe was het verhaal dat de tijdelijke maatregel - ingevoerd vanwege corona - per 1 januari 2023 zou worden afgeschaft. En dat zou betekenen dat grenswerkers vanaf dat moment moeten aantonen dat ze 75 procent van hun werktijd in Maastricht zijn. Zo niet, dan gaan ze over naar het socialezekerheidsstelsel van hun woonland: België of Duitsland.

Meer details over het uitstel, en of van dit uitstel afstel komt, zijn op dit moment niet bekend.

Auteur: Riki Janssen

Foto: Shutterstock

Tags: grenswerkers, thuiswerken, hybride werken, lobby, wnra, grensarbeiders

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.