U-raad onder de loep vanwege onveilige werkomgeving

U-raad onder de loep vanwege onveilige werkomgeving

Een extern ingehuurd integriteitsbureau voert momenteel gesprekken met U-raadsleden, (oud)voorzitter en griffier

25-01-2023 · Nieuws

MAASTRICHT. Is de universiteitsraad een onveilige werkomgeving? “Diverse signalen” waren voor het college van bestuur aanleiding om een onderzoek in te stellen. Dat bevestigt woordvoerder Koen Augustijn. Een extern ingehuurd integriteitsbureau voert momenteel gesprekken met U-raadsleden, (oud)voorzitter en griffier.

Om welke signalen het gaat, is niet duidelijk. Wie zorgt er voor een onveilige sfeer? In welk opzicht is er sprake van ‘grensoverschrijdend gedrag’ of ‘ongewenste omgangsvormen’, zoals bronnen aan Observant melden? Mogen mensen niet zeggen wat ze willen? Zijn er onderling pesterijen? En welke rol speelt de (oud)voorzitter die onlangs is opgestapt?
Van de negen door Observant per mail aangeschreven leden (zowel ondersteunend personeel als wetenschappers en studenten) reageert alleen masterstudent Charles de Groot (partij NovUM) inhoudelijk. Hem is onbekend wie er heeft ‘geklaagd’ over onveiligheid. Hijzelf in elk geval niet, want hij vindt dat hij wordt “gerespecteerd”, schrijft hij in een e-mail. “Ik heb een goede werkervaring.” Dat heeft hij ook verteld tegen het externe bureau dat hem – individueel – vroeg “naar mijn ervaringen met het werk in de U-raad”. Verder denkt hij dat “dit soort feedbacksessies” goed zijn, “zodat de raad collectief kan groeien en de verantwoordelijkheid neemt om ideeën aan te dragen en het dagelijks bestuur te controleren”.

Dat het rommelde binnen de U-raad werd eind vorig jaar al duidelijk. Nadat in november een plenaire vergadering op het laatste moment niet doorging vanwege een kennelijk acuut noodzakelijke “reflectie op interne aangelegenheden”, werd tijdens de december-vergadering aangekondigd dat voorzitter Amanda Kluveld voortijdig opstapte per 1 januari 2023. Een reden werd niet gegeven, maar uit een uitgelekte vertrouwelijke brief van Kluveld aan college van bestuur bleek dat zij grote bezwaren had tegen “de praktijken van de raad”. Kluveld wenste zich “niet langer in te laten met de praktijken van de raad omdat die ingaan tegen mijn ethische en professionele beginselen”. Langer voorzitter blijven zou strijdig zijn “met mijn geweten”. Zij beloofde Observant op een later moment dit jaar uitleg te geven; eerst wilde ze ruimte geven aan de raad voor reflectie. Rekenschap afleggen hoort volgens haar bij de publieke functie van de U-raad en haar rol als voorzitter. Ook nu wil ze nog niets kwijt over de situatie.

Koen Augustijn, woordvoerder van het college van bestuur, noemt geen einddatum van het onderzoek, maar volgens bronnen zal dat eind februari zijn. Of de uitkomsten naar buiten worden gebracht, hangt volgens Augustijn af van “de belangen en het welzijn van betrokken medewerkers en studenten”.