Geen coulance meer bij eindexamens

Geen coulance meer bij eindexamens

Universiteitenvereniging UNL: goede ontwikkeling, want anders struikelt een deel alsnog tijdens studie

02-02-2023 · Nieuws

NEDERLAND. Ouders en leerlingen willen dat de eindexameneisen nogmaals worden versoepeld vanwege de leerachterstanden die in de coronacrisis ontstonden. Minister Wiersma, de universiteiten en de onderwijsinspectie zien dat niet zitten.

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs moeten ook dit jaar één extra vak kunnen herkansen tijdens de eindexamens, schreef Ouders & Onderwijs in een oproep aan de Tweede Kamer. Ouders maken zich namelijk zorgen over hun kinderen, zei de organisatie woensdag in dagblad NRC.

Scholierenorganisatie LAKS zegt in dezelfde krant dat de stress onder leerlingen “verergerd is door de achterstanden die deze generatie eindexamenkandidaten opliep door de coronalockdowns”. Die achterstanden blijken ook uit een recent internationaal onderzoek.

Diploma-inflatie

De afgelopen drie schooljaren zorgden de versoepelingen voor ongekend hoge slagingspercentages tot gevolg. Het is goed dat de eisen weer zijn opgeschroefd, laat universiteitenvereniging UNL aan de krant weten. Anders struikelt een deel van hen alsnog tijdens de studie. Ook de onderwijsinspectie is het daarmee eens, uit angst dat diploma’s dan minder waard worden.

Eerder schreef onderwijsminister Wiersma aan de Tweede Kamer “grotendeels terug te gaan naar de situatie van voor corona” omdat bij leraren de zorg leefde “dat we bij de examens blijvend genoegen nemen met minder”. Hoewel hij de problemen van de leerlingen begrijpt is het volgens hem ook van belang dat de eisen weer worden hersteld omdat leerlingen zo beter “zijn voorbereid op de samenleving en de arbeidsmarkt” en “succesvol zijn in hun vervolgopleiding”.


HOP, Peer van Tetterode