Maastricht verwelkomt meeste nieuwe bachelorstudenten

Maastricht verwelkomt meeste nieuwe bachelorstudenten

Definitieve inschrijfcijfers Nederlandse universiteiten

14-03-2023 · Nieuws

MAASTRICHT/NEDERLAND. De Universiteit Maastricht groeide afgelopen academisch jaar het hardst (5 procent) van alle Nederlandse universiteiten, althans als het gaat om het aantal eerstejaars bachelorstudenten. Hoe anders ziet het plaatje eruit bij de Maastrichtse masters: die instroom daalde met bijna 17 procent.

Deze week maakte koepelorganisatie Universiteiten van Nederland de definitieve inschrijfcijfers bekend. Jarenlang bleven de universiteiten alleen maar groeien. Nu is dat niet meer vanzelfsprekend. Sommige universiteiten trekken beduidend minder studenten dan voorheen, blijkt uit de tellingen – ondanks de toename van het aantal internationale studenten. De Universiteit Twente zag het aantal eerstejaars bachelorstudenten met maar liefst 24 procent dalen. Geen enkele andere universiteit zag zo’n teruggang. Maastricht (plus 5 procent) en Eindhoven (plus 4 procent) groeiden het hardst in de bachelor.

Basisbeurs

Waarom die daling? In het najaar werden daar al verklaringen voor gegeven, want toen kwamen de eerste tellingen naar buiten. In 2020 en 2021 begonnen er uitzonderlijk veel jongeren aan een opleiding, toen ze door de coronapandemie toch niets anders te doen hadden. Die golf is nu voorbij. Nu nemen veel jongeren juist een tussenjaar, wellicht in afwachting van de basisbeurs die in september terugkeert. Het totale aantal inschrijvingen, inclusief ouderejaars, verandert overigens nauwelijks; Maastricht groeide in totaal slechts 0,7 procent.

Dijkgraaf

Wel neemt het aantal internationale studenten nog steeds toe. Er staan dit jaar ruim 85 duizend internationale studenten ingeschreven aan een Nederlandse universiteit. Dat zijn er 7,3 procent meer dan vorig jaar. Inmiddels komt één op de drie eerstejaars uit het buitenland, zowel in de bachelors als de masters. “Die instroom moeten we gaan beheersen, om tot een betere balans in het onderwijsstelsel te komen”, zegt minister Dijkgraaf in een reactie. “We moeten de plussen van internationalisering, zoals het aantrekken van internationaal talent voor de Nederlandse arbeidsmarkt en samenleving, zo groot mogelijk maken, en de minnen, zoals problemen met te hoge werkdruk van docenten en studentenhuisvesting, zo klein mogelijk.”

Als het goed is, komt hij deze maand met voorstellen om de instroom beter te beheersen. Haagse plannen om het Nederlands een dominante positie te geven in de bacheloropleidingen zou funest zijn voor de UM en de regio, zei de voorzitter van het college van bestuur, Rianne Letschert, vorige week nog in Observant. Dan komt onder meer de rol van de universiteit als economische motor, ooit opgericht om de provincie na de mijnsluitingen een nieuwe impuls en toekomst te geven, in gevaar.

HOP/WD

Auteur: Wendy Degens

Foto: Loraine Bodewes

Tags: cijfers,inschrijvingen,groei,UNL,internationalisering,aanmelding

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.