"Degradeer wetenschappers die zich misdragen"

"Degradeer wetenschappers die zich misdragen"

Kunnen we wetenschappers rehabiliteren?

28-06-2023 · Opinieartikel

Als wetenschappers hun studenten pesten of lastigvallen, waarom zouden we ze dan de kans geven om méér studenten te begeleiden, vraagt onderzoeker Katherine Bassil zich af in dit opinieartikel. Zou het niet beter zijn om iemand bij wangedrag te degraderen en hem dan op een pad van rehabilitatie te zetten?

"Maar hij brengt veel geld binnen", zei een hoogleraar tegen mij na een incident waarbij ik gepest werd door een andere hoogleraar. Enkele jaren daarvoor liep ik stage op een ander wetenschappelijk instituut, waar een succesvolle professor net ontslagen was omdat hij collega’s en studenten seksueel had misbruikt. Het aantal soortgelijke berichten uit de academische gemeenschap neemt toe en dat zette me aan het denken: hoe kunnen we wetenschappers die wangedrag vertonen rehabiliteren?

We geven wetenschappers voortdurend promotie voor hun professionele prestaties. Ze krijgen betere posities, een beter salaris, meer erkenning en een betere reputatie. Maar dat je een goede wetenschapper bent, betekent niet dat je een goed mens bent. Net als ieder ander mens kunnen wetenschappers misbruik maken van hun machtspositie om hun collega's en studenten (vooral vrouwen) lastig te vallen en te pesten.

Hoe eerder hoe beter

Vaak heeft de beschuldigde wetenschapper een geschiedenis van wangedrag. De instelling waar ze werken heeft een dossier van deze geschiedenis, waarbij weinig tot geen actie is ondernomen op het moment van het incident. Het wordt gezien als een onbeduidende daad, maar naarmate de wetenschapper meer erkenning krijgt voor zijn professionele werk, en dus meer macht, volgen ernstigere overtredingen met andere slachtoffers.

Om deze glijdende schaal te voorkomen – en om nog beter een voorbeeld te stellen voor anderen – moet er actie worden ondernomen. Hoe eerder, hoe beter. Dus waarom degraderen we deze wetenschappers niet na elk wangedrag? Op die manier is de boodschap duidelijk: slecht gedrag brengt je niet vooruit in je carrière, maar zorgt ervoor dat je een stap terug moet zetten.

Proeftijd

Om te beginnen, als wetenschappers hun studenten pesten of lastigvallen, waarom zouden we ze dan de kans blijven geven om meer studenten te begeleiden? In plaats daarvan zouden ze een proeftijd kunnen krijgen en pas weer gevraagd worden om studenten te begeleiden als het veilig is om dat te doen.

Onlangs voerde de VS een wet in die instellingen verplicht om de National Institutes of Health (NIH) op de hoogte te stellen van alle incidenten rondom en onderzoeken naar iemand die een beurs binnenhaalt – een geweldig initiatief. Waarom doen alle financieringsinstanties en subsidieverstrekkers over de hele wereld dat niet? Waarom zouden een wetenschappers die zich misdragen de kans moeten blijven krijgen om erkenning en subsidies te ontvangen als ze daardoor alleen maar meer kwetsbare individuen in hun omgeving kunnen kwetsen?

Een wetenschapper die zich misdraagt (of het nu gaat om pesten of intimidatie) zou tijdens een proeftijd verplicht moeten worden om één-op-één-coaching sessies met een mentor om hun gedrag op de werkplek te verbeteren. Zo worden ze gerehabiliteerd.

Demotie

Bij een promotie krijgt iemand meer verantwoordelijkheden. Bij een demotie wordt iemand bepaalde verantwoordelijkheden ontnomen. Beschuldigde wetenschappers zouden bijvoorbeeld de mogelijkheid ontzegd kunnen worden om zitting nemen in besturen en commissies, subsidies aan te vragen of zelfs om lid te worden van grote organisaties.

Universiteiten bieden ondersteuning voor iemands professionele en persoonlijke groei en carrière, en dus zouden ze ook wegversperringen moeten op kunnen werpen als iemand intimideert, pest of ander wangedrag vertoont.

Niet toereikend

Het beleid dat er op dit moment is, is niet toereikend om dit soort gedrag in te dammen. Slachtoffers willen zeker weten dat dit niet meer zal gebeuren, niet met hen en niet met iemand anders. Er moet meer beleid komen om een veilige omgeving te creëren voor studenten, vrouwen en anderen die in deze situaties gemarginaliseerd worden. Het probleem intern en met verbale waarschuwingen oplossen (zoals de laatste jaren is gebeurd) heeft het niet doen verdwijnen.

Carrières in de academische wereld zijn misschien kort voor studenten, maar ze zijn lang voor hoogleraren die de academische ladder hebben beklommen ondanks of zelfs dankzij hun gedrag. Stelt u zich eens voor wat voor schade er wordt berokkend aan degene die met hen in aanraking zijn gekomen. Geen wonder dat velen hun carrière in de academische wereld heroverwegen.

Universiteiten zouden degenen die misbruikt worden moeten beschermen en degenen die geloven dat hun professionele bijdragen opwegen tegen hun ongewenste sociale gedrag rehabiliteren.

Katherine Bassil, onderzoeker aan de afdeling Psychiatrie en Neuropsychologie van het MHeNs

Auteur: Redactie

Foto: Shutterstock

Tags: opinie,grensoverschrijdend gedrag,seksuele intimidatie

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.