Nog meer studenten van buiten Europa naar Nederland

Inkom 2023, vrijdagavond filmavond. Het aandeel buitenlandse studenten aan de UM ligt boven de 50 procent.

Nog meer studenten van buiten Europa naar Nederland

De meeste internationale studenten komen uit andere Europese landen, met name Duitsland

28-08-2023 · Nieuws

NEDERLAND. In september begint een recordaantal studenten van buiten Europa aan een opleiding in Nederland. Dat verwacht de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In de eerste maanden van het jaar, tot en met juli, ontving de IND 17.870 aanvragen voor een verblijfsvergunning in verband met een studie. Dat zijn er ruim twaalfhonderd meer dan in 2022.

De meeste van deze studenten komen volgens de IND uit China, India, de Verenigde Staten, Turkije en Indonesië. Gemiddeld krijgt 98 procent van hen inderdaad een verblijfsvergunning, staat in het persbericht.

Heet hangijzer

De internationalisering van het hoger onderwijs ligt gevoelig, vanwege de volle collegezalen, de woningnood en de problemen met het taalniveau van studenten. Met name de universiteiten trekken veel studenten uit andere landen.

Minister Robbert Dijkgraaf, inmiddels demissionair, nam de tijd om een aanpak te bedenken. Hij wil de toestroom van internationale studenten in goede banen leiden, zonder opeens de grenzen te sluiten.

Met name het taalbeleid is een heet hangijzer. Sommige partijen, zoals Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt, vinden dat vooral de bacheloropleidingen in principe Nederlandstalig zouden moeten zijn.

Wettig

Het was nooit de bedoeling dat zoveel opleidingen anderstalig werden, erkende D66-minister Robbert Dijkgraaf dit voorjaar. Maar voorlopig kon hij er weinig aan veranderen, omdat de instellingen zich aan de wet houden. Hij wilde met onderwijsbestuurders afspraken over internationalisering maken. Het zou kunnen dat hij dit aan het volgende kabinet overlaat.

Afgelopen studiejaar verbleven hier zo’n 5.600 Chinese studenten en 3.500 studenten uit India, maar de meeste internationale studenten komen uit andere Europese landen, met name Duitsland. Vorig jaar studeerden er bijna 23 duizend Duitsers in Nederland. Op flinke afstand volgt Italië met 7.600 studenten.

Voor de nieuwe studenten van buiten Europa organiseert de IND voor de tweede keer ‘centrale uitreikmomenten’. Circa veertienduizend studenten kunnen op zaterdag 2 september of zaterdag 7 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht hun verblijfsdocument ophalen.

HOP, Bas Belleman

Auteur: Redactie

Foto: Joey Roberts

Tags: inkom2023,non-eu studenten,internationalisering

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.