CBS: Buitenlandse afgestudeerden blijven hier vaker werken

CBS: Buitenlandse afgestudeerden blijven hier vaker werken

Internationale alumni hier aan het werk

13-09-2023 · Nieuws

NEDERLAND. Na afstuderen vindt één op de drie buitenlandse studenten een baan in Nederland. Dat is veel meer dan voorheen, meldt statistiekbureau CBS. Naar een verklaring is het gissen.

Om precies te zijn: 32 procent van de internationale afgestudeerden heeft een jaar na diplomering werk in Nederland. Eerder schommelde dit rond de 22 procent, maar het CBS meldt nu dat het bij de lichting afstudeerders van 2018 hard omhoog ging.

© HOP. Bron: CBS.

 

Een deel van die laatste lichting kwam in de coronacrisis de arbeidsmarkt op. Misschien bleven ze daardoor vaker in Nederland werken, in wat voor baan dan ook. “We onderscheiden niet of iemand werk heeft dat past bij de studie of dat iemand bij wijze van spreken in een supermarkt werkt”, zegt CBS-woordvoerder Tanja Traag.

Mocht het inderdaad om een corona-effect gaan, dan zal dit percentage hierna weer dalen. “Een alternatieve theorie is de krapte op de arbeidsmarkt”, oppert Traag. “Dan verwachten we dat dit hoge aandeel blijft of misschien zelfs verder stijgt.” Nog dit jaar maakt het CBS de cijfers over de lichting van 2019 bekend, kondigt Traag aan.

Richting

Hoe dan ook heeft de arbeidsmarkt wel invloed op de ‘blijfkans’. Volgens het CBS zijn de opleidingsrichtingen met de meeste blijvers bijna allemaal technisch van aard. De techniek is een zogeheten ‘tekortsector’, waar veel mensen nodig zijn.

© HOP. Bron: CBS.

Er zijn steeds meer internationale studenten in Nederland, met name in de masteropleidingen van universiteiten, dus studeren er ook steeds meer af. In 2019/2020 waren het er bijna twintigduizend.

© HOP. Bron: CBS.

In de politiek gaan veel stemmen op om de toestroom van buitenlandse studenten te beteugelen, mede omdat de overheid te veel geld kwijt zou zijn aan studenten die hier toch niet blijven. Anderen wijzen op de economische voordelen van internationalisering. Onder de streep leveren ze de schatkist geld op, stelt internationaliseringsorganisatie Nuffic. Het zou om ongeveer 1,5 miljard euro per jaar gaan.

Met name universitaire studenten van buiten Europa zijn lucratief. De overheid bekostigt hun studie immers niet, terwijl de blijvers dankzij hun hoge salarissen naar verhouding veel belasting betalen.

Populairste studierichtingen

De meeste internationale studenten kiezen overigens een universitaire bachelor in de sector gedrag en maatschappij, meldde het CBS vorige week. In het hbo zijn vooral de kunststudies in trek.

In die sectoren is ongeveer één op de vier een jaar na afstuderen in Nederland aan het werk. Ter vergelijking, in de techniek, informatica en dienstverlening is dat bijna één op de twee.

HOP, Bas Belleman

Auteur: Redactie

Foto: Pexels

Tags: internationale studenten,werk

Reacties

Laurens Brandsma

Dat is goed nieuws!! Behalve het vinden van een baan, vergroot ook de binding met de omgeving de kans dat internationale studenten in Nederland blijven wonen. Binding verloopt voor een belangerijk deel immers via taal. Het is dan ook een positieve ontwikkeling dat er een plan ligt (zie wetsvoorstel Dijkgraaf) om internationale studenten in hun (bachelor)opleiding verplicht met de Nederlandse taal in aanraking te laten komen. Internationale studenten die bereid zijn om zich te verdiepen in de basis van het Nederlands (ook wel "social Dutch" genoemd), zijn vaak ook de studenten die open staan voor een verdere band met de leefomgeving en het land (en niet direct na afstuderen weer de koffers pakken).

De meeste internationale studenten die na hun afstuderen in Nederland blijven, zijn werkzaam in techniek en informatica. Het is echter opvallend dat naar verhouding slechts een klein deel van de internationale studenten een beta- / ingenieurs-opleiding volgt; het grootste deel van de internationale studenten komt naar Nederland voor een opleiding in taal, kunst, cultuur of economie. En juist in deze sectoren is het tekort niet zo nijpend. Dit illustreert het belang van de "arbeidstekorten" als element/ criterium in de (door het wetsvoorstel) beoogde toets die opleidingen moeten gaan afleggen, wanneer opleidingen in meer dan 1/3 deel van het onderwijs het Engels als instructietaal willen hanteren.

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.