Letschert: “Ik hoop niet dat het leidt tot polarisatie binnen de UM”

Letschert: “Ik hoop niet dat het leidt tot polarisatie binnen de UM”

Reacties op wetsvoorstel internationalisering

19-09-2023 · Achtergrond

MAASTRICHT/NEDERLAND. Er zijn meer dan 200 reacties binnengekomen op het wetsontwerp ‘Internationalisering in Balans’ dat de toestroom van buitenlandse studenten in goede banen moet leiden. Sommigen zijn enthousiast, universiteiten en hogescholen kraken het. Ook binnen de Universiteit Maastricht zijn er zorgen en vragen.

De eerste versie van het wetsvoorstel stond tot vorige week online voor een zogenoemde internetconsultatie. Iedereen mocht erop reageren van demissionair minister Robbert Dijkgraaf. In een notendop komt het hierop neer: universiteiten krijgen meer mogelijkheden om de instroom van buitenlandse studenten te beheersen, maar de overheid wil ook scherper kijken naar de voertaal van bacheloropleidingen. Bovendien zouden buitenlandse studenten enige kennis van de Nederlandse taal moeten opdoen.

Lerarentekort

De universiteiten hebben grote moeite met de huidige versie van het voorstel, blijkt uit de reactie van koepelvereniging UNL. Ze denken dat het niet uitvoerbaar is. Waar halen ze bijvoorbeeld de docenten Nederlands vandaan om al die buitenlandse studenten Nederlands te leren? Er is nu al een lerarentekort. Sowieso zou de overheid zich niet moeten bemoeien met het curriculum van opleidingen, dus ook niet met de taallessen, aldus de UNL.

Daarbij kunnen sommige opleidingen niet meer buiten hun internationale instroom. “Een aantal unieke kleine studies wordt in hun voortbestaan bedreigd als de opleiding verplicht in het Nederlands moet worden onderwezen”, waarschuwen de universiteiten. Laat het taalbeleid maar aan ons over, adviseren ze.

Grensregio

De Universiteit Maastricht stuurt ook een eigen bericht de wereld in. Dat doet ze “vanwege de specifieke positie van de UM: de meest internationale universiteit van Nederland”, staat er geschreven op de UM-website. Het is geen onbekend verhaal, want collegevoorzitter Rianne Letschert hamert al maanden op het ‘eigen unieke profiel’: een instelling in een grens- en krimpregio die grote baat heeft bij het aantrekken van internationale talenten. Met andere woorden: als de wet er doorheen komt (wat nog lang niet duidelijk is), wordt de UM met al haar Engelstalige bachelor programma’s opgezadeld met een groot probleem.

Dat werd ook afgelopen woensdag duidelijk tijdens een vergadering van een van de universiteitsraadscommissies waar het wetsvoorstel ter sprake kwam. Als tweederde van de bacheloropleiding Nederlandstalig is, wordt de studie aangemerkt als ‘Nederlands’, legt Daphne van Dongen, beleidsadviseur, uit. Is dat minder dan tweederde, dan krijgt die het stempel ‘anderstalig’ en moet je als instelling toestemming vragen aan de minister en “door allerlei hoepels springen”.

Geldt dat dan alleen voor nieuwe opleidingen, wil een studentraadslid weten. Nee, benadrukt Letschert, dat geldt voor álle bacheloropleidingen van de UM. De masters zijn uitgezonderd. Teun Dekker, U-raadsvoorzitter, vraagt zich af wat er onder ‘Nederlands’ wordt verstaan; gaat het om de taal van colleges, de literatuur of de conversatie in de onderwijsgroep? Dat is nog onduidelijk, luidt het antwoord.

Taalles na de studie?

Buitenlandse bachelor- én masterstudenten zullen Nederlands moeten gaan leren (5 studiepunten in de bachelor, dus 140 uur, en 2 studiepunten in de master). “Mag die taalles ook na de studie, voordat je de arbeidsmarkt op gaat?”, klinkt het in de commissievergadering. Nee, de taallessen moeten in het curriculum worden geschoven.

Letschert benadrukt de complexiteit van het ‘internationaliseringsdossier’, zeker nu er nieuwe verkiezingen op komst zijn. De veertien universiteiten in Nederland proberen samen oplossingen te bedenken, vertelt ze (één gezamenlijk voorstel richting Den Haag is makkelijker dan veertien verschillende ideeën), maar dan moet er wel min of meer consensus zijn en zover is het nog niet.

Letschert: “Laat ik helder zijn: ik ben niet tegen Nederlandse studies, zeker niet. Het is soms ook heel evident dat ze in het Nederlands worden gegeven, denk aan Nederlands recht of Nederlandse taal, Nederlandse cultuur. Maar vraag je me of alle universiteiten deze moeten aanbieden, dan zeg ik: ‘Ik denk het niet’.”

Polarisatie

Binnen de UM zijn de meningen verdeeld, merkt Letschert: “Ik hoop niet dat het leidt tot polarisatie. Onze buitenlandse wetenschappers en docenten voelen zich door de hele discussie in Nederland gestigmatiseerd en niet welkom. En Nederlandse medewerkers die niet meer les kunnen geven in hun eigen taal zijn ook gefrustreerd.”

Braindrain

Internationale talenten zijn zeer gewenst in Maastricht, en nodig voor deze regio, benadrukt Letschert. “Gelukkig vinden velen uit de EU ons aantrekkelijk.” Maar de koers is ook “egoïstisch”. Het woord ‘braindrain’ valt. “We hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van al die landen waar studenten vandaan komen, Bulgarije, Spanje, Kroatië, noem maar op. Hoe doe je het goed? Laten we daar ook over nadenken.”

Wendy Degens/ HOP

Reacties uit het hele land

Online zijn heel wat reacties van individuen te lezen. “Pak van m’n hart”, schrijft een van hen. “Ik vind het zeer belangrijk dat mijn kinderen de studie van hun keuze in het Nederlands kunnen volgen. Dat is nodig om hun taalvaardigheid – in brede zin – op het juiste niveau te krijgen.”

Een internationale student reageert juist gepikeerd op het wetsvoorstel. “Stoppen met kleine programma’s die niet kunnen draaien zonder internationals en het aanleren van Nederlands aan studenten die grosso modo niets met de taal gaan doen zal het systeem alleen maar meer belasten.” De student betaalt liever een hoger collegegeld zodat er meer kan worden geïnvesteerd in onderwijs en huisvesting.  

Het voorstel biedt “absoluut geen oplossing”, schrijft een anonieme Nederlandse afgestudeerde. “Ik heb zelf een voornamelijk Engelstalige bacheloropleiding afgerond. De taal zorgde voor een internationale leeromgeving waarin zowel de diversiteit van de studenten als van de docenten en het lesmateriaal mij nieuwe inzichten hebben gegeven die een voornamelijk Nederlandstalige studie niet had kunnen bieden.”

Maar de Nijmeegse hoogleraar in de Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis Lotte Jensen – uitgesproken criticus van de verengelsing – noemt het een uitgebalanceerd voorstel dat tegemoet komt aan een “breed gedeelde wens”. Volgens haar is het wel degelijk goed uitvoerbaar. “Zeker wanneer je bedenkt in welk tempo opleidingen over zijn gegaan op het Engels. Een omgekeerde beweging is net zo goed denkbaar en uitvoerbaar.”

HOP, Bas Belleman

Auteur: Wendy Degens

Illustratie: Simone Golob

Tags: internationalsering,taalbeleid,polarisatie,tweedekamer,verkiezingen,letschert,taallessen,nederlands,internationals,internetconsultatie,dijkgraaf

Reacties

Freek Manders

Ik las laatst dat de politieke partij "Volt" stelt dat de UM afhankelijk is van buitenlandse studenten. Ik zie dat anders: de UM heeft zich afhankelijk gemaakt van buitenlandse studenten. Door vrijwel alle opleidingen in het Engels aan te bieden (ook de bacheloropleidingen) en geen enkele eis te stellen aan de beheersing van het Nederlands, is Maastricht de ideale studieplek geworden voor internationale studenten. De basisbeurs die zij vanaf dit collegejaar kunnen vragen, zal deze ontwikkeling alleen nog maar versterken.

Voor alle duidelijkheid: ik ben geen xenofoob (verre van) en absoluut voor internationalisering van het onderwijs; het is een prachtige verrijking (voor zowel studenten als personeel) om studenten en medewerkers uit andere landen en culturen te ontmoeten. Over het algemeen twijfelt niemand hieraan. En niemand heeft iets tegen de universiteit als "internationale gemeenschap". Was de universiteit ooit niet internationaal? Internationale studenten blijven, wat mij betreft, zonder meer (ook in letterlijke zin: zonder voorwaarden) welkom voor uitwisselingsprogramma's, master-opleidingen, PhD-trajecten en vakken in het bacheloronderwijs.

Waar ik wel tegen ben, is dat zonder specifieke reden of meerwaarde (behalve dan de financiële opbrengsten voor de universiteit zelf) bacheloropleidingen volledig in het Engels worden onderwezen. Nogmaals, niet omdat ik iets tegen "internationals" heb (goede vrienden van mij zijn expat of internationale student), maar omdat het aandeel van internationale studenten disproportioneel is (op sommige faculteiten loopt het op naar 80%). Deze toestroom heeft allerlei negatieve effecten -- effecten die de publieke taak van het universitair onderwijs onder druk zetten door tekort aan huisvesting, overvolle collegezalen, verdringing van Nederlandse studenten bij aanmelding en onnodige verengelsing (in een tijd dat de uitdrukkingsvaarsigheden in het Nederlands onder Nederlandse studenten zorgelijk zijn en studenten met lagere sociaal-economische achtergronden het Engels steeds meer als drempel ervaren om aan een opleiding op de universiteit te beginnen).

Natuurlijk, voor wetenschappelijke opleidingen die voorbereiden op beroepen waar momenteel grote personeelstekorten zijn en waarvoor beheersing van het Nederlands niet noodzakelijk is (denk aan informatica, techniek en biomedische wetenschappen) is het begrijpelijk dat er aan het Nederlands geen eisen worden gesteld. En als je een opleiding ‘Global Studies’ volgt, begrijp ik ook dat Engels als instructie- en voertaal inherent is aan de opleiding.

Maar wat maakt het in de huidige situatie --d.w.z. tegen de achtergrond van de effecten van de toestroom van internationale studenten, het afnemende niveau van de beheersing van de Nederlandse taal onder Nederlandse studenten en de barrieres die het Engels ook kan opwerpen-- absoluut nodig dat het Engels als instructietaal wordt gehanteerd in bijvoorbeeld de bacheloropleidingen Psychologie of Cultuurwetenschappen? Is de arbeidsmarkt voor deze opleidingen noodzakelijkerwijs internationaal? Juist niet, zou ik zeggen. Uiteraard kunnen psychologen en cultuurwetenschappers na hun studie in het buitenland aan de slag, maar gegeven de aard van deze opleiding mag toch worden verwacht (en gehoopt) dat een niet onbelangrijk deel van deze studenten een bijdrage gaat leveren aan de Nederlandse (geestelijke) gezondheidszorg, cultuur en samenleving. Waarom zouden we deze opleidingen anders in Nederland aanbieden en financieren met Nederlandse publieke middelen?

Veel universiteiten varen wel bij de huidige bekostiging en internationalisering. Maar juist universiteiten hebben naast hun eigen (institutionele) belang, ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de internationalisering in goede en evenwichtige banen te leiden. Te vaak is de internationalisering aan Nederlandse universiteiten in maatschappelijk en cultureel opzicht nu helaas niet inclusief en meertalig, maar exclusief en Engelstalig!!

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.