Richtlijnen in de maak: hoe om te gaan met ChatGPT?

Richtlijnen in de maak: hoe om te gaan met ChatGPT?

Rector: “We verbieden het niet, we accepteren het”

28-05-2024 · Nieuws

MAASTRICHT. Wat is toegestaan en wat niet als het aankomt op het gebruik van ChatGPT en andere soortgelijke AI-technologieën in onderwijs en onderzoek? Voor de zomer zal er een ‘beleidskader’ met richtlijnen liggen, vertelde rector Pamela Habibović onlangs in een commissievergadering van de universiteitsraad. Studenten en staf moeten zich bewust worden van de mogelijkheden en risico’s.

Van ChatGPT maakt menigeen, ook binnen het hoger onderwijs, gretig gebruik. Maar er is nog veel onduidelijk over wat mag en wat niet, want wanneer is het fraude of plagiaat? En is het veilig? ChatGPT slaat immers alle informatie op die wordt ingetikt, dus ook als dat persoonsgegevens of data zijn; daarmee wordt het model getraind.

Rector Pamela Habibović praatte onlangs de leden van de universiteitsraad bij over de plannen voor eigen UM-beleid op dit terrein. Maar verwacht geen hapklare antwoorden op iedere mogelijke situatie die op het bureau van bijvoorbeeld een examencommissie kan belanden. “Er zijn pogingen ondernomen om er voorbeelden uit de praktijk in te verwerken, maar dat bleek erg lastig”, zegt de rector. Daarom laat men dat over aan de opleidingen zelf. Het beleidskader moet vooral inzicht geven in “waar wij als UM voor staan als het gaat over het gebruik van deze ‘disruptieve [verstorende, red.] technologieën’, wat kan en mag binnen algemeen geldend recht, maar ook bijvoorbeeld als het aankomt op integriteit”.

Habibović: “We zijn de early majority of adopters. We verbieden het niet, we accepteren het.” En accepteren betekent volgens haar dat je studenten en staf traint en hen bewust maakt van de mogelijkheden en risico’s. De UM denkt daarom na over trainingen voor alle eerstejaars. Men wil ook kijken naar de kosten, want stel, je wilt in een bepaald vak studenten gebruik laten maken van ChatGPT, dan moet iedereen toegang hebben tot dezelfde versie. Hoe ziet het kostenplaatje er dan uit? Of ga je voor de gratis versie? Maar welke haken en ogen zitten daaraan? Dat alles wordt straks meegenomen in een analyse van de technologieën. De rector beseft maar al te goed dat de ontwikkelingen snel gaan: “We moeten erover nadenken hoe we als UM up to date blijven.” Het plan is dan ook dat een groep met experts gebeurtenissen op het terrein van AI in de gaten zal gaan houden.

Auteur: Wendy Degens

Illustratie: Bas van der Schot

Tags: chatgpt,beleid,technologie,taalmodel,plagiaat,fraude,training,habibovic

Reacties

Ruben Veenhuysen

Beste redactie,

Complimenten voor het plaatsen van dit artikel: fijn dat er aandacht wordt besteed aan de activiteiten waar we mee bezig zijn en aan de risico's van deze vernieuwende technologie.
Als ik één kleine opmerking mag maken: volgens mij is het beter om 'disruptieve technologie' te vertalen als 'baanbrekende' technologie, ipv 'verstorende'. Dat laatste is wel de letterlijke vertaling, maar sluit minder aan bij wat die technologie daadwerkelijk doet: het verstoort immers weinig, het opent nieuwe werelden en mogelijkheden... ;)

Met vriendelijke groet,

Ruben Veenhuysen

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.