Mededelingen

De contactpersonen voor het inleveren van kopij staan vermeld bij de desbetreffende faculteit of afdeling. Met vragen of opmerkingen kunt u ook bij hen terecht.