Maandagenda

Aanleveren kopij: Len Cuppens, Bureau Academic Ceremonies, Minderbroedersberg 4-6, tel. 3883096, len.cuppens@maastrichtuniversity.nl voor vrij. 12.00 uur

Academische ceremonies

Academische zittingen uitgesteld
Ten aanzien van de geplande promoties, oraties en afscheidsredes heeft het College van Bestuur besloten tot en met 6 april in principe geen academische zittingen te laten plaatsvinden. Hierop kan, in bijzondere gevallen, een uitzondering worden gemaakt door de Rector Magnificus. Het aantal aanwezigen wordt in dat geval beperkt tot maximaal 30, of de zitting vindt online plaats. 

Promovendi kunnen dagelijks contact opnemen met het PhD-office voor het plannen van een nieuwe datum, met voorrang en zo nodig op een niet-regulier tijdstip. Dit uiteraard in samenwerking met hun (co)promotoren. Ook promovendi die na 6 april al een verdediging gepland hebben, kunnen deze annuleren als nu al duidelijk is dat zij zelf of een deel van het begeleidingsteam en oppositie niet aanwezig kan zijn. Het PhD-office is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur via 043-3883096/3882551 of per e-mail: phd-office@maastrichtuniversity.nl