Zonder wederhoor

In deze serie blikken we terug op 40 jaar Observant. Deze keer geen genuanceerd artikel, maar de verhalen zoals ze door de redactie zijn beleefd. Dus zonder wederhoor. 

Een ouwe zak op de gang

Een ouwe zak op de gang

Studenten die zitten te klieren in een collegezaal alsof ze nog altijd scholier zijn, die op de gang dwars door een oudere professor heen lopen en die tot overmaat van ramp verder geen enkele culturele bagage meer hebben: we hoorden in 1994 zo veel k...

De vierkante man

De vierkante man

Er is weer een nieuwe decaan bij de FHML benoemd, en eindelijk een vrouw, Annemie Schols. Na een redelijk geruisloze procedure, zonder veel heisa, zo te zien. Dat was vroeger wel anders, althans bij geneeskunde. Daar gingen de decaansbenoemingen nogal eens gepaard met explosies en aardschokken waar de faculteit nog tijden van nadreunde. Rollebollend over straat, dat idee.

Hofstede en de tuin van Franz Palm

Hofstede en de tuin van Franz Palm

Hij kwam, in 1985, als een grote naam, en hij vertrok als een grote naam. Maar bij dat vertrek was hij, grote naam of niet, vooral woedend. Geert Hofstede, die vorige week overleed (zie elders in dit nummer), voelde zich zeer onheus bejegend door de ...

Van blote voeten naar stikstofcrisis

Van blote voeten naar stikstofcrisis

Consistent is hij wel, Val (van Valentijn) Wösten. Mocht die naam een belletje doen rinkelen, dat klopt. Want Wösten is de advocaat/juridisch adviseur van een paar milieuorganisaties die de stikstofdiscussie hebben aangezwengeld zodat het land, van welke kant je het ook bekijkt, op dit moment in crisis is. Stikstofcrisis. 

Wie mag VdH interviewen?

Wie mag VdH interviewen?

Hij reed in een Volkswagen van de bond, destijds in 1999. Pieter van den Hoogenband had die zomer zes gouden medailles bij elkaar gezwommen op het Europees kampioenschap in Istanbul, de Olympische Spelen lagen in het verschiet. Trots poseerde hij in ...

Kleinknecht, de maffia en het “roddelblad”

Kleinknecht, de maffia en het “roddelblad”

De oudere garde bij de SBE kent hem zeker nog: Alfred Kleinknecht, na zijn vierjarige verblijf in Maastricht als universitair docent doorgestoten naar hoogleraarschappen bij verschillende universiteiten in de Randstad. Tegenwoordig alweer emeritus ma...

“Subjectieve en tendentieuze berichtgeving”

“Subjectieve en tendentieuze berichtgeving”

Je bent beleidsmedewerker op de Berg en organiseert in je vrije tijd, buiten je volle baan om, een mooi evenement in de Timmerfabriek waar onderzoekers van de UM hun werk mogen presenteren aan vooral scholieren. De Researchers Night. Om te laten...

Ontgroening eindigt in ziekenhuis

Ontgroening eindigt in ziekenhuis

Hoe vaak vallen er gewonden aan deze universiteit? Niet zo vaak gelukkig. Soms gebeurt er iets, meestal in studentenkringen. Verenigingen, disputen, ontgroeningen; er gaat een enkele keer iets mis. Op donderdag 11 november 1999 bijvoorbeeld. Tweedejaars psychologiestudent Thijs Adriaans vertrekt die avond heel laat naar huis, na een drankovergoten tocht langs verschillende dispuutshuizen van Cerberus. Het is A-tijd, hij is nog het enige A-lid. “In elk huis kreeg ik weer andere drankjes die door elkaar en meestal in één teug genuttigd dienden te worden. Onder dwang. Zo werden er onder het mom van een soort van ganzenbord 5 à 6 borrelglazen jenever, afgewisseld met ongeveer even zoveel glazen bier, door mij naar binnen gewerkt.” Pogingen om te weigeren werkten niet, “constant sta je tegenover 4 of 5 mannen die erop staan dat je dat glas tot op de laatste druppel leegdrinkt.” 

Op de bres voor de CvB-voorzitter

Op de bres voor de CvB-voorzitter

Het is altijd weer een discussie op de redactie van Observant: is het oké als een redacteur in het eigen blad een opiniestuk schrijft? Geen gewoonte van maken, maar soms jeukt het enorm, dus vooruit. En moet/mag een redacteur het opnemen voor een lid...

Werkdruk en kleppen op de gang

Werkdruk en kleppen op de gang

Een paginagroot artikel over de groeiende werkdruk aan de UM met als kop: “De grens van wat we aankunnen, is bereikt.” Aan het woord is de onvolprezen bedrijfsarts Ton van Attekum. En hij zegt nog veel meer. “Alles moet [tegenwoordi]...

De Sinterklaas-rector

De Sinterklaas-rector

De vicevoorzitter van het college van bestuur had er nooit zo’n zin in: de jaarlijkse cadeautjesronde met een zooitje Zwarte Pieten. Op foto’s staat André Postema meestal nogal ongemakkelijk met de armen over elkaar toe te kijken terwijl ...

“Bètagroepen dreigen met afscheiding”

“Bètagroepen dreigen met afscheiding”

Er lijkt opnieuw oorlog uit te breken tussen de bèta- en de gammagroepen bij gezondheidswetenschappen. De inzet is geld. De bèta’s eisen meer, ten koste van de gamma’s, en bestoken het faculteitsbestuur. De gamma’s zijn nu ook in het geweer gekomen.

Studenten bezetten hoofdgebouw

Studenten bezetten hoofdgebouw

Een bezetting van een universiteitspand? Top! Niet voor de bestuurders, wel voor een blad als Observant. Dan maak je een mooie reportage, foto’s, interviews met geradbraakte maar strijdbare studenten die de nacht ergens op een gang in een ...

De koperen campus

De koperen campus

En weer gaat er een blikvangend gebouw in Randwijck niet door. Vorige week bracht De Limburger het nieuws dat Mosae Vita, een groot kleurig pand dat gepland was op het UM-terrein tegenover het Mecc, niet zal worden gebouwd. Zie volgende week in dit b...

‘Namens de dienst voorlichting’

‘Namens de dienst voorlichting’

In de allereerste nummers van Observant, begin jaren tachtig, moest je nog echt goed kijken wie een stuk geschreven had. Was dat wel iemand van de redactie zelf? Soms stond er bijvoorbeeld J.O. onder, en die kwam je dan niet tegen in het colofon met ...

In naam der koningin

In naam der koningin

Daar zit je dan, stikzenuwachtig in het voorportaal van de rechtbank. Voor een kort geding. De Stichting Observant en een redacteur zijn de gedaagden, we zijn er met een iets grotere delegatie. Het is 23 juni 2004, en als het misloopt gaat het ons ge...

“Een vijfde van de Maastrichtse studenten fraudeert”

“Een vijfde van de Maastrichtse studenten fraudeert”

Hij was er niet trots op, zei de zevendejaars (!) student bedrijfseconomie tegen een van onze verslaggevers, maar ja, hij voelde zich onzeker en had daarom maar “een flinke spiekbrief” in zijn broekzak gestopt. Die bestudeerde hij dan op ...

Tragos door politie “de stad ingedreven”

Tragos door politie “de stad ingedreven”

Een gewoon studentenakkefietje waar je als dienstdoende politiechef wat auto’s naartoe stuurt om de zaak te kalmeren, daar leek het eerst op. Ruzie tussen twee verenigingen, er was voor gebeld. Maar eenmaal ter plaatse, op die late novemberavon...

“Aanvaring U-raad met college”

“Aanvaring U-raad met college”

Vorige week was het eindelijk weer eens raak: een aanvaring tussen het college van bestuur en de universiteitsraad. Zoiets zien we tegenwoordig nog maar zelden. Het ging over de manier waarop decanen worden benoemd aan deze universiteit; of eigenlijk...

Moord in de Kapoenstraat

Moord in de Kapoenstraat

“Sensatiejournalistiek. Telegraaf-achtig, Zoiets hoort niet thuis in een universiteitsblad.” Dat was de boodschap die via via bij Observant belandde. De afzender: José van Dijck, toen, in 1996, hoofddocent bij cultuurwetenschappen en net ...

College van bestuur boos, redactie ook

College van bestuur boos, redactie ook

“Eén nummer van Observant uit en meteen al een hoop heibel in de tent.” Zo opende ‘van de redaktie’ in het tweede nummer van dit blad, op 12 november 1980. Nee, dat ging niet over de verdrietige ENCI-directeur die hier vori...

De teleurgestelde ENCI-directeur

De teleurgestelde ENCI-directeur

Het allereerste nummer van Observant, dat verscheen dus op 6 oktober 1980. Oktober! Het academisch jaar was toen echt al even bezig Maar ja, het was een maandblad en bovendien zat in de aanloop van alles tegen, schrijft Jacques Herraets, de eerste ho...

Al het Groots en Moois

Al het Groots en Moois

“Als er in je omgeving iets moois of belangrijks is gebeurd, dan kan je er vergif op innemen dat er niets in Observant staat. Omgekeerd lijkt een nietig incidentje (zoals een student die klaagt over een boekenboete) voldoende om de ‘krant...

De verdwaalde aio

De verdwaalde aio

Daar zit- ie dan, in het licht van de koplampen. Langs de kant van de weg, bovenop een Alpencol, de racefiets naast hem geparkeerd, het hoofd gebogen. De verloren zoon, of liever het verloren schaap. Allejezus, wat waren we kwaad, op die september...