UM: “Geen sprake van slappe knieën”

UM: “Geen sprake van slappe knieën”

Onderzoek met labradors stilgelegd na protest

28-08-2014

MAASTRICHT. Een actie tegen het gebruik van 39 labradors als proefdieren heeft de Universiteit Maastricht er afgelopen maandag toe gebracht om het desbetreffende onderzoeksproject tijdelijk stil te leggen. De omvang en de heftigheid van de reacties uit de regio en het hele land vormden de aanleiding.

Vorige week maakte de zogeheten Anti Dierproeven Coalitie (ADC) bekend dat aan de UM een medisch onderzoek zou beginnen waarvoor 39 grote honden, labradors, als proefdier zouden worden ingezet. Het gaat om een project waarin een nieuwe toepassing van pacemakers bij hartfalen wordt onderzocht. Verschillende media, waaronder Spits en Radio1, namen het bericht over; een internetpetitie (freethelabradors.org) van de actiegroep ontving binnen de kortste keren duizenden adhesiebetuigingen, binnen enkele dagen zelfs 80 duizend. Ook kwam er, zo zegt een UM-woordvoerder, een vloed van protesttelefoontjes en -mails bij de universiteit binnen, deels ook bedreigingen die de schrik  - de postkamer let extra op verdachte pakjes - er goed injoegen. Dat leidde maandagochtend tot het besluit van het college van bestuur om het onderzoek “op te schorten” en daar een persbericht over naar buiten te brengen. De woordvoerder: “We hebben voor en in het weekend geprobeerd ons beleid uit te leggen maar de emoties lopen zo hoog op dat rationele argumenten niet meer binnenkomen.”

De decaan van de faculteit FHML en de onderzoeksleiding gingen akkoord. Zoals een onderzoeker het verwoordt: “Het is verstandig om de storm even te laten luwen.” De onderzoeker wil, net als de woordvoerder, anoniem blijven uit angst voor dierenactivisten die, anders dan de ADC, bereid zijn tot het gebruik van fysiek geweld.

De UM-woordvoerder bestrijdt dat de universiteit slappe knieën vertoont nu er ineens massaal protest klinkt tegen een beleid dat al jaren met overtuiging wordt uitgedragen. Dat beleid behelst dat alleen proefdieren worden gebruikt als het niet anders kan, dat het er zo weinig mogelijk zijn en dat het toegebrachte leed tot een minimum wordt beperkt.

Voor een organisatie als de ADC is dat niet genoeg. Die eist een complete stop op alle dierproeven, iets waarvoor men jaarlijks demonstreert bij de diesviering. Ophef veroorzaakt dat zelden. De labrador-actie echter ('Wij eisen de honden op! Wij zijn bereid om de labradors op te vangen bij warme gastgezinnen. Zoals het hoort.') vindt zo veel weerklank in de sociale media dat de UM dat volgens de woordvoerder niet kan negeren, “ook vanwege de naam van de universiteit”. Het persbericht wijst erop dat de UM “maatschappelijke opvattingen meeweegt in haar handelen” en zich daarom nu “nader wil beraden”.

Waar dat precies toe moet leiden, blijft onduidelijk.  Een koerswijziging ligt niet voor de hand. Volgens de woordvoerder “verloopt het onderzoek met de proefdieren volgens wettelijke regels en staat de inhoud van het onderzoek niet ter discussie.” Dat geldt tevens voor het proefdierbeleid als zodanig, klinkt het. Sterker, de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw proefdierencentrum, niet zonder reden eufemistisch Vivarium genoemd, zijn in volle gang.

In het UM-persbericht van afgelopen maandag wordt verder uitdrukkelijk verwezen naar de goedkeuring van de experimenten door de Dier Experimenten Commissie (DEC) en de “zorgvuldige” wijze waarop die haar werk heeft gedaan. DEC’s zijn ooit in het leven geroepen om juist het wetenschappelijk en/of maatschappelijk belang af te wegen tegen het ‘ongerief’ voor de dieren. De UM gaat nu, zo zegt de woordvoerder, “zich nader beraden over de balans tussen het belang van het onderzoek en het maatschappelijk belang”.

Heeft de DEC dan toch haar werk niet goed gedaan? De woordvoerder: “Daar doe ik geen uitspraak over.”

De onderzoekers intussen zijn allesbehalve gelukkig met de situatie. Een van hen: “Er is nu een crisisteam in het leven geroepen, met onder meer de decaan en onderzoekers. De berichtgeving in de media over dit project is erg tendentieus. Men zegt dat het een schande is dat alle honden uiteindelijk worden afgemaakt. Maar dat gebeurt - overigens in de vorm van een ‘zachte dood’, euthanasie - om er voor te zorgen dat de werelden van proefdieren en huisdieren gescheiden blijven. Daarmee voorkom je dat eventuele ziektes het laboratorium verlaten, en vooral ook dat louche handelaren huisdieren stelen en als proefdier aanbieden.”

Proefdieren worden dus per definitie speciaal gefokt, ook honden. Dat nu net labradors, een uiterst aaibaar en populair ras, in dit onderzoek worden gebruikt, is toeval, zo blijkt. De onderzoeker: “We hebben honden nodig omdat het hondenhart het meest lijkt op dat van de mens, en gróte honden vanwege de pacemakers, dezelfde als die bij mensen worden gebruikt. Een beagle is dan te klein. Deze fokker leverde toevallig labradors, het had ook een ander ras kunnen zijn.”

Dat goedkeuring door de DEC een wassen neus zou zijn, zoals de ADC beweert, ontkent hij: “Onderzoekers ervaren de DEC als buitengewoon kritisch, soms zelfs lastig. En zeker als het om honden gaat. Het gevoel heerst dat je je dan drie keer zo hard moet verdedigen als met muizen. Dus de suggestie dat je wat hokjes aanvinkt in de aanvraag en dan goedkeuring krijgt, is onzin.”

 

Wammes Bos

 

Auteur: Wammes Bos

Loraine Bodewes

Categoriëen: Nieuws, Wetenschap
Tags: dierproeven,proefdieren

Reacties

Carijn Beumer

Maatschappelijk belang van dierproeven?

Misschien moeten dier ethische commissies zich opnieuw beraden over het maatschapelijke belang van het gebruik van proefdieren. Wellicht zijn de richtlijnen voor toetsing en afweging van het maatschappelijke belang ondertussen verouderd. Kennlijk is het maatschappelijk belang verschoven in de richting dat de samenleving geen proefdieren meer accepteert, als er binnen een week bijna 116.000 mensen een petitie tekenen.Hoogste tijd dus voor een nieuwe koers en rol van de UM als koploper op het gebied van (het ontwikkelen van) alternatieven voor dierproeven. Daar zou mijn UM goed mee voor de dag komen en een groot maatschappelijk belang mee dienen.

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.