Katleen Gabriels

Katleen Gabriels is universitair hoofddocent techniek- en moraalfilosofie en opleidingsdirecteur van Digital Society (FASoS).