Maandagenda

Aanleveren kopij: Len Cuppens, Bureau Academic Ceremonies, Minderbroedersberg 4-6, tel. 3883096, len.cuppens@maastrichtuniversity.nl voor vrij. 12.00 uur

Het PhD-office is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur via 043-3883096/3882551 of per e-mail: phd-office@maastrichtuniversity.nl