Maandagenda

Aanleveren kopij: Bureau Academic Ceremonies, Minderbroedersberg 4-6, tel. 3883096

Het PhD-office is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur via 043-3883096 of per e-mail: [email protected]