Algemeen

Aanleveren kopij (alleen voor UM-gerelateerden):
[email protected]

 

Lokaal Overleg

Lokaal Overleg

Het Lokaal Overleg (LO) is het centrale overleg tussen de werkgever van de UM (het College van Bestuur) en de werknemersorganisaties. In het LO zitten vertegenwoordigers van de vier vakbonden (FNV Overheid, CNV Overheid, AOb en AC/FBZ) en het College van Bestuur.

https://intranet.maastrichtuniversity.nl/nl/um-employees/werken-bij-de-um-alles-over-je-dienstverband/medezeggenschap/lokaal-overleg

Gezond en veilig werken

Preventiemedewerkers

Hebt u vragen of opmerkingen over uw arbeidsomstandigheden dan kunt u terecht bij uw preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft als taken; eerste lijnopvang voor vragen en opmerkingen op gezondheid en veiligheid voor medewerkers en studenten; gevraagd en ongevraagd advies aan medewerkers en leidinggevenden; signaleren van risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn; adviseren en samenwerken met de medezeggenschapsraad bij het uitvoeren van maatregelen op het Arbo-beleid. Voor meer informatie en een overzicht van de van de preventiemedewerkers van de verschillende eenheden zie:

https://intranet.maastrichtuniversity.nl/nl/um-employees/werken-bij-de-um-alles-over-je-dienstverband/werken-bij-de-um-alles-over-je/veilige-0#preventiemedewerkers

Language Centre

For more information, please take a look at our website: 

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/over-de-um/andere-afdelingen/talencentrum

Alumni Relations/Alumni Office

Welkom!

Afgestudeerd of gepromoveerd? Dan verwelkomen wij je graag in onze Alumni Community, een wereldwijd netwerk van ruim 80.000 afgestudeerden. Uit het oog betekent zeker niet uit het hart, integendeel. Wij willen graag met jou in contact blijven.

Via onze alumnikringen in Nederland, Europa en daarbuiten blijf je betrokken bij je oude universiteit, houd je contact met studiegenoten en vergroot je je professionele netwerk. Wij verwelkomen je graag bij een van onze vele bijeenkomsten.

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/over-de-um/alumni

Connect and Recruit

Welkom bij Connect & Recruit, hét recruitment center van de Universiteit Maastricht. Wij werken samen met de faculteiten en servicecentra om het juiste talent aan te trekken voor de vacatures bij de universiteit. Dit doen wij middels procesbegeleiding, strategisch recruitmentplannen en arbeidsmarktcommunicatie.

Daarnaast zorgen we voor zichtbaarheid van de interne en externe vacatures binnen onze organisatie, om zo onze werknemers te faciliteren in hun loopbaanontwikkeling.

Contacteer Connect & Recruit via [email protected]

 

Staff Career Centre

Het Staff Career Centre ondersteunt alle medewerkers van de Universiteit Maastricht op het gebied van leren, ontwikkelen, mobiliteit en participatie. Duurzame inzetbaarheid is daarbij het uitgangspunt. Het startpunt van leren, ontwikkelen en mobiliteit is een gesprek tussen jou en je leidinggevende of HR-adviseur. In dat gesprek stel je een Persoonlijk Ontwikkelplan op dat kan leiden tot een ontwikkeltraject waarbij het Staff Career Centre je kan helpen. Voor meer informatie 

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/over-de-um/andere-afdelingen/staff-career-centre

Studium Generale

Studium Generale: Lectures, Movies, Lecture Series, Theatre, and more!

More information: 

www.maastrichtuniversity.nl/studiumgenerale

Studio Europa

Studio Europa Maastricht is een expertisecentrum voor Europa-gerelateerd debat en onderzoek.

We zijn opgericht in 2018 en worden ondersteund door de partners van het Maastricht, Working on Europe-programma: Maastricht University, Provincie Limburg en Gemeente Maastricht. Samen positioneren we de Limburgse hoofdstad Maastricht en de regio als werk- en ontmoetingsplaats voor gesprek, debat, en kennis en visieontwikkeling rondom Europese thema’s. Ons team onderzoekt, ontdekt en betrekt. We are #WorkingonEurope.

Onze organisatie bestaat uit drie pijlers:

Academisch onderzoek
Wij zijn een toonaangevend centrum op het gebied van aan Europa-gerelateerd onderzoek, met maatschappelijke impact.

Europees erfgoed
Wij brengen de nalatenschap van het Verdrag van Maastricht, sinds 2018 de trotse houder van het Europees Erfgoedlabel, tot leven.

Publiek debat
Wij stimuleren betrokkenheid en een kritisch debat. Ook verzamelen en delen we verhalen over Europa.

https://maastrichteurope.nl/research/research-calls/

Subsidies

Wetenschap, is een onmisbare bouwsteen voor een betere toekomst voor ons en volgende generaties. Het Universiteitsfonds Limburg steunt de Universiteit Maastricht in haar streven om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te stimuleren en te bevorderen.

www.ufl-swol.nl

Vertrouwenspersoon en Ombudsman

De UM tolereert geen enkele vorm van ongewenst gedrag. Ervaar je toch problemen? Dan kun je terecht bij onze vertrouwenspersoon en ombudsman. Onze vertrouwenspersoon richt zich specifiek op ongewenst gedrag en is er speciaal voor jouw belangen. De ombudsman is er voor juridische problemen, is onpartijdig en onafhankelijk, en heeft informatierecht en onderzoeksbevoegdheid.

https://intranet.maastrichtuniversity.nl/nl/um-employees/werken-bij-de-um-alles-over-je-dienstverband/werken-bij-de-um-alles-over-je/veilige-6/