Dierproeven: uitstel, geen afstel

Martin Paul: "We zijn geen mietjes"

04-09-2014

MAASTRICHT. Er komt toch een gesprek tussen de Anti Dierproeven Coalitie (ADC) en de Universiteit Maastricht. Tot op heden is zo’n gesprek altijd door de UM afgehouden onder het motto dat het met activisten moeizaam praten is. De storm van publiciteit die het aangekondigde gebruik van 39 labradors in medische experimenten heeft opgewekt, blijkt nu reden dit beleid aan te passen.

Niet het college van bestuur maar de decaan van de faculteit Health, Medicine and Life sciences, Albert Scherpbier, zal op 24 september een delegatie van de actiegroep ontvangen. De ADC, zo zegt campagneleider Robert Molenaar, hoopt op die dag 150 duizend via internet verzamelde handtekeningen te overhandigen. Die worden ingezameld na een felle en landelijk door de media verslagen campagne tegen het gebruik van de labradors. Op woensdag 3 september stond de teller iets boven de 124 duizend ondertekenaars.

De ADC viert het aangekondigde gesprek als een succesje, net als de ‘vrijlating’ van acht labradors uit het dierproevencentrum van de UM. Die zijn afgelopen weekend overgedragen aan een instantie die voor herplaatsing van de honden zorgt. De identiteit van deze instelling wordt op haar verzoek geheim gehouden.

De UM besloot hiertoe na eerder reeds het desbetreffende cardiologische onderzoek te hebben opgeschort vanwege alle protesten en bedreigingen. Toch houdt het college van bestuur vol dat het niet door de knieën is gegaan. “We zijn geen mietjes (wimps)”, schrijft bestuursvoorzitter Martin Paul in een Engelstalige blog. Hij benadrukt dat de UM achter haar onderzoekers staat, dat dierproeven noodzakelijk zijn maar dat men graag in discussie wil met de samenleving en dat een pauze daarom nu nuttig is. Ook wil men, in afwachting van een nieuwe, aan Europese regels aangepaste dierproevenwet, de eigen praktijken door deskundigen van buiten de universiteit tegen het licht laten houden. De UM-woordvoerder: “Opereren we nog conform de regelgeving? Misschien is er in de loop der jaren enige bedrijfsblindheid bij ons ingeslopen.”

Hij zowel als Paul houdt vol dat deze opstelling geen diskwalificatie van het werk van de Dier Experimenten Commissie aan de UM inhoudt. De DEC geeft toestemming voor dierproeven.

Dat de kwestie überhaupt in de publiciteit kwam is een gevolg van een vraag om informatie via de wet openbaarheid van bestuur. De ADC doet dat regelmatig bij instellingen die dierproeven houden. Daarbij vraagt de actiegroep specifiek informatie over experimenten met honden; “je moet ergens een speerpunt kiezen en honden spreken aan”, zegt Molenaar van de ADC. Deze keer kwamen de labradors bovendrijven. “Ons doel is een omslag in het denken”, laat Molenaar weten: “De UM zal mee moeten gaan in wat heel veel mensen in Nederland vinden.”

De onvermijdelijke tegenvraag – wat doet hij als een geliefde alleen te redden is door dierproefonderzoek – ontwijkt hij: “We zijn een actiegroep tegen dierproeven. Het is sowieso de vraag of dierproeven wel de beste methode zijn om resultaat te bereiken. En ze zeggen wel dat er naar alternatieven wordt gezocht, maar welke inspanningen pleegt men daarvoor?”

De ADC meldt verder dat de UM dagelijks 75 dieren doodt. Dat is de uitkomst van een rekensom waarbij in 2012 zo’n 13 duizend dieren voor proeven werden gebruikt en ook nog eens ruim 14.500 dieren ‘overbodig’ waren en eveneens werden gedood.

Dergelijke aantallen blijken gebruikelijk in de dierproevenwereld, meldt Barry Plooyer van het dierproevencentrum. De overgrote meerderheid van de dieren zijn transgene muizen die worden gefokt op bepaalde kenmerken. Niet alle muizen die geboren worden, beschikken daar vervolgens over. Daarmee zijn ze onbruikbaar voor het onderzoek, en ook voor andere doeleinden, zeker als het om genetisch gemodificeerde dieren gaat.

 

 

 

 

Dierproeven: uitstel, geen afstel
Demonstratie CPV
Auteur: Wammes Bos

Joey Roberts- Demonstranten, afgelopen maandag voor de UNS 50

Categoriëen: Nieuws
Tags: dierproeven,proefdieren

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.