Excellentie is een hype

Medewerkerscolumn

23-09-2014

Excellentie is het nieuwe toverwoord in het onderwijs. Zelfs koning Willem-Alexander had het in de troonrede over excellentie. “Het geld dat vrij komt door de afschaffing van de basisbeurs in het hoger onderwijs wordt gebruikt voor meer contacturen, intensievere begeleiding en bevorderen van excellentie”, aldus Willem-Alexander.
Van kleuterschool tot universiteit zijn er inmiddels excellentieprogramma's. Van plusklassen voor hoogbegaafde kinderen op de basisschool tot honoursprogramma’s voor de 10 procent beste studenten aan de universiteit. Excellentieprogramma’s zorgen voor meer differentiatie in het onderwijs en dat is goed. Naarmate de studentaantallen toenemen, worden de verschillen in talenten tussen studenten groter en wordt het minder vanzelfsprekend dat alle studenten hetzelfde onderwijs krijgen. Toch kun je nu al zeggen dat ze geen succes zijn.
Excellentieprogramma's zijn bedoeld voor toptalent. Studenten die niet tevreden zijn met een samenvatting van de Keynesiaanse theorie, maar die de General Theory van Keynes zelf willen lezen en begrijpen. Studenten die niet tevreden zijn met een zesje voor het zoveelste paper over solidariteit, maar een publiceerbaar artikel willen schrijven over de houdbaarheid van de solidariteit in een vergrijzende samenleving. Onderwijs voor studenten die nieuwsgierig zijn, liefde hebben voor het vak dat ze hebben gekozen en zich daarin meer willen verdiepen.
De praktijk is anders. De UM biedt excellente masterstudenten het programma Premium aan. Premium wordt op de website van de ‘Summit Excellentie’ die op 2 oktober in de RAI in Amsterdam wordt gehouden als volgt omschreven: “PREMIUM is een excellentieprogramma dat als doel heeft om de meest getalenteerde masterstudenten van de Universiteit Maastricht op een voorsprong te zetten bij het betreden van de arbeidsmarkt. Het programma is zo ingericht dat inhoud (content based elements) en attitude (competence en soft-skills) van deelnemers intensief worden getraind en gecoacht, zodat zij na afronding van hun studie nèt wat extra’s in huis hebben. De ervaring leert dat PREMIUM studenten een waardevolle ervaring biedt die meerwaarde heeft op de arbeidsmarkt.”
Het excellentieprogramma van de UM is een cursus voorbereiding op de arbeidsmarkt. Is dat nu de verdieping waar excellente studenten naar op zoek zijn? Kennelijk wordt gedacht dat excellente studenten nerds zijn die nog sociale vaardigheden bijgebracht moeten worden voordat ze gaan solliciteren.
Helaas is Premium niet het enige voorbeeld van een excellentieprogramma zonder duidelijk doel of aanpak. Na de hype over excellentieprogramma’s volgt waarschijnlijk de bezinning en stellen we ons de vraag: bevorderen excellentieprogramma’s de ontwikkeling van toptalent? Het antwoord op die vraag kan ik nu al geven.

Wim Groot

Hoogleraar gezondheidseconomie en hoogleraar evidence based education

 

Excellentie is een hype
Groot,Wim-M-007
Auteur: Redactie
Tags: wim

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.