Weer nieuwe naam proefdiercentrum

02-10-2014

MAASTRICHT. Het nieuw te bouwen proefdiercentrum in Randwijck gaat definitief niet Vivarium heten. Die naam werd tot voor kort gehanteerd in alle plannen voor de nieuwbouw. Voorlopig wordt de voorziening aangeduid met de benaming 'multifunctional biomedical research facility'.

De naamsverandering is opmerkelijk omdat de term juist met zorg was gekozen, al was het maar omdat zij als VivariUM werd geschreven. Veel aan de UM verbonden instituten zoeken bewust naar een afkorting die op UM kan eindigen. Verder, zo meldt het hoofd van de huidige centrale proefdiervoorzieningen (CPV) Barry Plooyer, “is Vivarium internationaal een gebruikelijke term”. De eerste projectleider, dr. Gerard Majoor, wees precies een jaar geleden in Observant nog op een ander aspect. “De naam Vivarium is toch een eufemisme voor een proefdiercentrum”, zei hij. Vanwege de groeiende maatschappelijke weerstand tegen dierproeven kon dat als een voordeel worden beschouwd.
De voorlopige nieuwe naam voldoet zo mogelijk nog meer aan dat criterium, maar volgens UM-woordvoerder Fons Elbersen is dat niet de reden. “De benaming 'multifunctional biomedical research facility' moet uitdrukken waar men heen wil: naar een faciliteit die gericht is op biomedisch onderzoek en op verdere vermindering, verfijning en vervanging van proeven met dieren. Een naam à la Vivarium drukt dat streven niet uit.”
Volgens Majoor zou het Vivarium vooral van het huidige centrum verschillen doordat er geen fokfaciliteiten meer zijn, er ruimte komt voor goede operatiekamers en doordat verreweg de meeste experimenten voortaan in huis zullen plaatsvinden, niet meer in de eigen labs van vakgroepen als fysiologie en farmacologie. Ook het gebruik van beeldvormingstechnieken met speciale scanapparatuur wordt ter plekke mogelijk, net als het werken met radioactieve stoffen, liet hij in september 2013 weten.

Auteur: Wammes Bos
Categoriëen: Nieuws
Tags: dierproeven,proefdieren

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.