Eindtermentoets voor hoger onderwijs

Medewerkerscolumn

12-02-2015

Middelbare scholen klagen omdat ze de score op Cito niet meer kunnen gebruiken bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Zij vinden dat de Cito-toets beter voorspelt welke middelbare school voor een kind geschikt is, dan het advies van de basisschool.

Een objectieve toets, zoals de Cito-toets of het centraal schriftelijk eindexamen in het voortgezet onderwijs, geeft een beter en eerlijker beeld over de kennis en kunde van een leerling. Dat is ook de reden waarom aan het eind van het basis- en het voortgezet onderwijs er centrale eindtoetsen zijn.

Opmerkelijk is dat in het hoger onderwijs dergelijke objectieve en centrale eindtoetsen er vrijwel niet zijn. Alleen bij geneeskunde is er de voortgangstoets die door een aantal geneeskundefaculteiten wordt gebruikt

De beoordelingen die studenten nu krijgen zijn vaak zeer subjectief. Zeker bij de beoordeling van papers en van de thesis speelt het subjectieve oordeel van de docent een grote rol. Het gevolg is grote verschillen in beoordelingen tussen docenten en tussen opleidingen. Bij sommige studies krijgen daardoor veel meer studenten het predicaat ‘cum laude’ dan bij andere.

Een eenvoudige en doeltreffende manier om de objectiviteit van de beoordeling te vergroten en de kwaliteit van studenten en universiteiten te verbeteren is het invoeren van een landelijk centrale eindtermentoets. Deze zou het minimale kennisniveau moeten toetsen van een afgestudeerde in een vakgebied. Zo zou alles wat een afgestudeerde bachelor in de economische wetenschap zou moeten weten in de eindtoets economie aan bod moeten komen. Een soort Cito-toets die meet welke kennis studenten in de voorafgaande drie jaren hebben vergaard. Het resultaat van deze toets zou samen met de cijfers van de behaalde tentamens binnen de instellingen bepalen of het diploma wordt behaald.

Centrale eindtoetsen in het hoger onderwijs bieden voordelen. Het biedt opleidingen een stimulans hun kwaliteit te verbeteren. De uitkomsten van de centrale toets kunnen tussen universiteiten vergeleken worden. Doen economie studenten in Maastricht het beter dan die in Amsterdam? En het voorkomt dat instellingen de kwaliteit van hun onderwijs laten versloffen.

Een centrale eindtoets biedt informatie aan werkgevers over de capaciteiten van de afgestudeerden en geven een objectieve indruk van de kwaliteit van de afgestudeerden. Dit bevordert de concurrentie op basis van kwaliteit tussen afgestudeerden. Universiteiten kunnen de examenresultaten verder gebruiken voor de selectie voor de toegang tot de masteropleidingen.

Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie en hoogleraar evidence based education

Eindtermentoets voor hoger onderwijs
Groot,Wim-M-007
Auteur: Redactie
Tags: wim

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.