500 euro om aan jezelf te werken

HRM beleid

21-09-2015

MAASTRICHT. Minder tijdelijke medewerkers, een beter carrièrebeleid, minder verschillen tussen de faculteiten. Dat zijn een paar van de grote lijnen in het nieuwe personeelsbeleid van de Universiteit Maastricht. En iedereen krijgt 500 euro voor ‘eigen ontwikkeling’.

Nog niet alles is doorgediscussieerd, er ligt nog geen definitief beleidsdocument, maar de richting van de nieuwe aanpak is duidelijk, zegt de nieuwe HRM-directeur André Koehorst. Uitgangspunt is ‘goed werkgeverschap’, de UM moet een aantrekkelijke werkgever zijn die goed personeel kan aantrekken en in huis kan houden. Daar hoort uiteraard geen groot contingent van medewerkers bij die met kortlopende contractjes van een half jaar worden afgescheept. “Als we al tijdelijke contracten aanbieden zal dat gaan om twee of drie jaar”, zegt Koehorst. Maar het beleid is er sowieso op gericht het aantal tijdelijke banen terug te dringen. In de sector van het wetenschappelijke personeel (wp) – want daartoe beperken de plannen zich op dit moment nog – zijn er te veel tijdelijke docenten, te veel onderzoekers die (bijna) uitsluitend òf onderwijs geven òf onderzoek doen. Niet alleen de tijdelijkheid moet worden teruggedrongen, ook de eenzijdige werkinhoud. Het ligt in de bedoeling, zegt Koehorst, om meer mensen de functie van universitair docent te geven, die immers zowel onderzoek als onderwijs verzorgen. Wel zal de inhoud van het werk flexibel moeten worden ingevuld: het kan zijn dat de nadruk tijdelijk meer op het ene aspect ligt dan op het andere.
Iets anders dat verandert: de verschillen tussen faculteiten in het beleid rond tenure tracks zullen grotendeels verdwijnen. Het tenure-systeem werkt met aanstellingen van middellange termijn waarna bij een gunstige beoordeling de baan definitief ‘vast’ wordt. De periode wordt nu overal zes jaar, en de vaste baan komt ook als er op dat moment eigenlijk geen geld voor zou zijn omdat bijvoorbeeld het aantal studenten is teruggelopen. Beloofd is beloofd, wordt hier de stelregel.
Medewerkers krijgen ook meer zekerheid: wie structureel taken vervult die eigenlijk bij een hogere functie horen, dient die functie ook daadwerkelijk te krijgen.
De duurzame inzetbaarheid van het personeel is eveneens een punt van aandacht. Daar wordt er uitdrukkelijk voor gekozen om àlle medewerkers aan te spreken, niet alleen de vijftigplussers. Koehorst: “Mensen willen zelf bepalen wanneer ze iets aan de orde stellen, wanneer ze iets aan hun ontwikkeling gaan doen, of wanneer de balans tussen privéleven en werk verkeerd loopt.”
Bovenop de faciliteiten die er al zijn, de loopbaanadviseur en UM-sport bijvoorbeeld, krijgt iedereen straks een voucher, een persoonlijk budget, in te zetten voor niet direct aan de functie gekoppelde activiteiten.
Koehorst: “Dat moet je breed zien, vind ik. Wat doe je bij een aanvraag voor een cursus bloemschikken? Menigeen zal denken dat het budget daar niet voor is bedoeld, maar het is wel eens voorgekomen dat iemand na zo’n cursus koos voor een baan bij een bloemist. Dan was het dus een nuttige investering in het kader van iemands loopbaan. Een definitief bedrag voor die voucher is er overigens nog niet, we denken aan 500 euro per jaar. En we moeten ook nog kijken naar de fiscale consequenties."